Corona

De aanwezigheid van corona in onze samenleving heeft ook voor ons gemeenteleven grote gevolgen. Als kerkenraad doen we al het mogelijke om de erediensten op een verantwoorde manier te laten verlopen.  

Op deze pagina geven we u actuele informatie over de uitnodiging voor de erediensten en over andere activiteiten in ons kerkgebouw, voor zover die plaats kunnen vinden

 
Belangrijke documenten