Gereformeerde Gemeente Gouda

Agenda Agenda

Er zijn op dit moment geen agenda berichten.

Huisregels bibliotheek Gereformeerde Gemeente Gouda

De bibliotheek iedere donderdagavond geopend van 19.00 uur tot 20.30 uur, m.u.v. de zomervakantie en de week tussen Kerst en Oudjaar.

Alle boeken hebben een kleurcodering onder de rugcode van het boek. Deze categorieën zijn:

Groen ( A ) -Prentenboeken

Rood ( B ) -kinderboeken met bovenaan op de rug het AVI-nummer

Geel ( C ) - jeugdboeken met bovenaan op de rug ook een blauwe sticker als het voor de rijpere jeugd bedoeld is

Blauw ( D) -boeken voor volwassenen

Wit ( I ) -informatieve boeken

Bij de theologische boeken zit de kleurcodering boven de rugcode. De categorie-aanduiding is als volgt:

KL (wit) -levensbeschrijvingen

K (groen) -kerkgeschiedeniskerkgeschiedenis

PR - preken

T (blauw) -theologie diversen: meditaties, bijbelverklaringen e.d.

Aanwinstenlijst

 

Er is een trefwoordenregister van deze categorieën, zodat u gericht kunt zoeken in de bibliotheek computer

Wij zijn altijd met 4 personen om u te helpen:

1. Degene bij wie u terecht kunt met alle vragen, zoals het reserveren van boeken, e.d.

2. Degene die achter de computer staat en voor zowel het innemen als het uitlenen van de boeken zorgt.
3. Degene die de boeken stempelt en het te betalen bedrag met u verrekent.

4. Degene die de ingeleverde boeken naar de tafels brengt

Verder hebben we een paar regels hieronder voor u op papier gezet, waar wij mee werken :

1. Als u klant wordt bij onze bibliotheek krijgt u bij een volgende bezoek een lenerspas van ons. Hierop staat uw lenersnummer vermeld. Deze pas heeft u altijd nodig bij het lenen van boeken. U bent verplicht de pas altijd bij u te hebben.

2. Als u lid bent van de Gereformeerde Gemeente in Gouda betaalt u 15 eurocent per boek. Alle andere leners betalen 25 eurocent per boek, i.v.m. de leenrechten die we over elke uitlening moeten afdragen aan de Stichting Leenrecht (dit is 12,0 eurocent per uitlening ). De leenrechten van de gemeenteleden worden uit de kerkelijke collecten en vrijwillige bijdragen gefinancierd. Om de financiele bijdrage eerlijk te verdelen is er voor gekozen, om bij iedere lener van buiten de gemeente, deze bijdrage in het uitleenbedrag te verwerken. Verder geldt voor iedereen dezelfde regels. Een financiele bijdrage i.v.m. de leenrechten, is altijd welkom en kunt u overmaken op Rek.nr.: 679846247 t.n.v. K. Post - van den Berg, Bibliotheek Ger. Gemeente te Gouda

3. De uitleentermijn is 3 weken. Voorin het boek zetten wij een stempel met de datum waarop het boek uiterlijk ingeleverd moet worden.

4. Levert u het boek later dan 3 weken in, dan betaalt u 15 eurocent boete per week dat u te laat bent.

5. U kunt de boeken inleveren door deze, met de barcode naar boven op de inlevertafel te leggen. Deze is direct links als u binnenkomt. Uw lenerspas is hierbij niet nodig. Eventuele boete wordt verrekend als u weer boeken meeneemt. U mag van deze tafel nooit boeken meenemen.

6. U kunt boeken reserveren. Deze service is gratis.

7. Als het boek dat u gereserveerd hebt binnen is, krijgt u een e-mail van ons om het zo spoedig mogelijk op te halen. Het boek blijft maximaal 3 weken voor u klaar liggen. Bent u in die 3 weken niet op onze bibliotheek geweest, dan gaat het boek naar de volgende op de reserveringslijst of terug in de kast.

8. Als u een boek niet binnen 3 weken uitgelezen hebt, kunt u dit boek verlengen, mits het niet gereserveerd is voor iemand anders. Deze boeken graag meenemen. Bij het uitlenen geeft u aan welke boeken u wilt verlengen en betaalt u het normale uitleenbedrag.

9. In het lopende seizoen worden de nieuwe boeken die wij aangeschaft hebben, op een “aanwinstenlijsten” gezet.
Elk kwartaal krijgen de leners de aanwinstenlijst per e-mail toegestuurd.

10. In de categorie leesboeken voor volwassenen kan het zijn dat er op de barcode voorop het boek een rode stip is geplakt. Dit betekent dat het een boek is, waarvan de inhoud niet helemaal overeenkomt met onze normen en waarden, maar wat wel historische of culturele waarde heeft.

11. Pocketboeken worden verstevigd voordat ze de bibliotheek in gaan, maar de bladzijden zijn snel los. Leg deze boeken NOOIT open weg, maar dicht. Wen uzelf en uw kinderen aan een boekenlegger te gebruiken. Dit bespaart ons veel reparaties en het boek blijft langer beschikbaar voor de uitleen.

12. Als er iets aan het boek mankeert (bijvoorbeeld een losse bladzijde), wilt u dit dan aan ons doorgeven als u het boek weer inlevert? U kunt er eventueel een briefje opplakken, zodat voor iedereen duidelijk is wat er aan het boek mankeert. Dit wordt erg op prijs gesteld.

13. Graag willen wij u erop attenderen NOOIT zelf boeken te repareren, ook geen gescheurde bladzijden met plakband plakken. Dit geldt ook voor de prentenboeken!

14. Als u vragen hebt of opmerkingen (bijvoorbeeld over de inhoud van een boek), wilt u dit dan mailen, of één van ons hierover bellen? Wij bespreken dit en nemen persoonlijk contact met u op.

Wij denken dat er voor iedereen genoeg te lezen te vinden is in onze bibliotheek. Wij doen ons best om u een uitgebreide, diverse en verantwoordelijke boekenverzameling te bieden. Veel van onze boeken zijn daarom ook niet meer te koop en dus ook niet meer te vervangen. Wij vertrouwen dat u alle boeken dan ook netjes behandelt. Voor een goed verloop hebben wij daarom bovenstaande regels ter verduidelijking op papier gezet.

Wij wensen u veel leesplezier toe!

Hartelijke groeten,

Het biebteam.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via de e-mail: bibliotheek@gergemgouda.nl