Gereformeerde Gemeente Gouda

 

Kerkelijke hulp

Wat is kerkelijke hulp?
Kerkelijke hulp is een vorm van christelijke hulpverlening, waarbij vrijwilligers uit de gemeente hulp en ondersteuning bieden aan gemeenteleden die dat nodig hebben. Dit alles onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Kerkelijke hulp wordt verleend wanneer iemand in de eigen familie- of kennissenkring niet over voldoende hulp beschikt. Deze hulp is niet bedoeld ter vervanging van professionele hulpverlening, maar eventueel wel ter aanvulling op of ter overbrugging naar professionele zorg.

Welke soorten hulp?
Voorbeelden van hulp die geboden wordt:

  • Vervoer naar de kerk of naar het ziekenhuis.
  • Tijdelijke ondersteuning in de huishouding. Bijvoorbeeld strijken of schoonmaken.
  • Koken voor een gezin in geval van ziekte.
  • Bezoekregelingen voor eenzame mensen in de gemeente.
  • Kleine klusjes of boodschappen.

De situaties waarin hulp verleend wordt, zijn divers. Soms gaat het om hulp aan een oudere zonder kinderen, dan weer om iemand die chronisch ziek is. Soms is ondersteuning nodig tijdens een gecompliceerde zwangerschap, of er wordt hulp en opvang geregeld in een éénoudergezin.

Terminale thuishulp

Sinds maart 2015 bieden wij ook de mogelijkheid om hulp te bieden aan terminale zieken. De vrijwilligers die voor deze hulp worden ingezet hebben de NPV-cursus terminale zorg gevolgd. Hoewel u natuurlijk het liefst zelf voor uw geliefden zorgt in hun laatste levensfase, kan het toch nodig zijn om een deel van de zorg uit te besteden, bijvoorbeeld voor enkele uren per dag. Ook kunnen wij in overleg 's nacht waken.

Wat kost de hulp?
Er zijn geen kosten aan de hulpverlening verbonden. Alleen worden er vervoerskosten in rekening gebracht, bij vervoer anders dan naar de kerk. Het gaat dan om 20 cent per kilometer. De bijdrage wordt direct aan de vrijwilliger betaald.

Vertrouwelijkheid
Voor de kerkelijke hulpverlening geldt dat elke coördinator en iedere vrijwilliger onvoorwaardelijke geheimhouding belooft van alle gegevens die in het kader van kerkelijke hulp aan hem/haar bekend worden.

Heeft u een hulpvraag voor uzelf of een bekende?
Schroom niet, neem contact met ons op. We helpen u graag!

Wilt u/wil je zelf vrijwilliger worden?
Meld u aan via het centrale telefoonnummer of het mailadres.

Centraal telefoonnummer: 0182-393954
E-mailadres: kerkelijkehulp@gergemgouda.nl