Gereformeerde Gemeente Gouda

Informatie voor werkzoekenden

Als diaconie van de kerkelijke gemeente proberen we oog te hebben voor alle noden in de gemeente. Een daarvan is zeker het gemis aan betaald werk.

Ondergetekende is contactpersoon voor mensen die werk zoeken. Bij (dreigende) werkloosheid kunt u mij benaderen en zal de diaconie kijken wat we voor u kunnen betekenen. Zie voor verdere informatie p. 51 van ons informatieboekje.

De diaconie ondersteunt daarnaast van harte het onderstaande initiatief van ondernemers uit onze gemeente om hun krachten te bundelen en zo ook vacatures in hun bedrijven via een eigen site bekend te maken.

 

Namens de diaconie,

L.W. Both, voorzitter  (0182-399697)


Ondernemersplatformgggouda.nl

 

Waarom?

Onze Goudse Gereformeerde Gemeente telt meer dan 1500 leden. Wij zijn ervan overtuigd dat persoonlijk contact tussen de leden van onze grote gemeente zal bijdragen tot het (nog) beter leren kennen van elkaar, zodat we in staat zijn elkaar te helpen op zakelijk en persoonlijk vlak.

De site www.ondernemersplatformgggouda.nl  heeft als doel een bijdrage hiertoe te leveren.

De site wil:

- kennisplatform zijn voor ondernemers, werknemers, werkzoekenden en studenten;

- netwerkplatform zijn voor alle (doop)leden;

- informatieplatform zijn, hierdoor wordt inzichtelijk wat de ondernemers te bieden hebben;

- inzicht bieden welke (doop)leden werkzoekend zijn;

 

Wie zit er achter?

Ondernemersplatformgggouda.nl is een persoonlijk initiatief  van leden van de Gereformeerde Gemeente Gouda en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.