Gereformeerde Gemeente Gouda

Catechisaties 2016-2017

Hierbij een overzicht voor het komende seizoen. Een paar zaken vooraf.

  • U krijgt via uw kind van de catecheet een overzicht wat wanneer geleerd moet worden. Dat vergemakkelijkt het meedenken en gesprek thuis.
  • Zoals we al jaren gewend zijn, zijn de meeste groepen zijn gesplitst op achternaam. Zo krijgen we gelijke kleine groepen. Dat werkt het beste. Hieronder treft u het schema aan. Gelijk het vriendelijke doch dringende verzoek om aan de onderstaande indeling en tijden niet te morrelen. Hoe begrijpelijk het ook kan zijn i.v.m. meerijden e.d. Het punt is als de ene groep krimpt en de andere groep groeit, dat de grotere groep niet in de uitgezochte zaal past. De lokaalruimte is soms echt krap.
  • Degenen die niet op maandagavond kunnen wegens studie o.i.d., worden gevraagd contact op te nemen met naburige gemeenten (zoals Boskoop) en dit aan de catecheet van onze gemeente te melden.
  • Zoals gewoonlijk gaan we na de catechisatie met de catechisanten individueel in gesprek. Dit om beter te luisteren naar onze jonge mensen. Het gesprek zal ongeveer een kwartier duren en zal van te voren ingeroosterd worden.
  • Tevens wordt dringend gevraagd aan de ouders van catechisanten die elders catechisatie volgen (vanwege studie b.v.) dat te melden bij dhr. J.J. Grandia. Dit om het overzicht te houden en contact catechisant en eventueel andere gemeente te kunnen leggen.

De catechisaties beginnen voor alle groepen op maandagavond 12 september. Hieronder staat het schema met tijden en catechiseermeesters.

Wie op belijdeniscatechisatie wil gaan, wordt op maandagavond 19 september verwacht in een van de zalen van de kerk, om 20.00 uur. Daar zal de dominee het een en ander duidelijk maken over de gang van zaken en worden afspraken gemaakt over de gesprekken met één van de ouderlingen.

Moge de Heere dit werk zegenen.

INDELING CAT. SEIZOEN 2016-2017

Leeftijd

Zaal

Tijd

Catecheet

12 jarigen

2

2

19.00-20.00  A t/m K

20.00-21.00  L t/m Z

Br. H. de Jong

Br. H. de Jong

13 jarigen

7

7

19.00-20.00  A t/m J

20.00-21.00  K t/m Z

Br. E.J. Brouwer

Br. E.J. Brouwer

14 jarigen

8

8

19.00-20.00  A t/m Kl

20.00-21.00  Kn t/m Z

Br. J. van Gurp

Br. J. van Gurp

15 jarigen

4

4

19.00-20.00  A t/m I

20.00-21.00  J t/m Z

Br. G. van Veldhuizen

Br. G. van Veldhuizen

16 jarigen

5

5

19.00-20.00  A t/m K

20.00-21.00  L t/m Z

Br. J.P. van der Bas

Br. J.P. van der Bas

17 jarigen

9

9

19.00-20.00  A t/m K

20.00-21.00  L t/m Z

Br. M.J.W. Hoek

Br. M.J.W. Hoek

18.jarigen

19 jarigen

1

1

19.00-20.00 ongesplitst

20.00-21.00 ongesplitst

Br. J.J. Grandia

Br. J.J. Grandia

20 jarigen en ouder

6

19.00-20.00  ongesplitst

Ds. G. Clements

belijdenis

6

20.00-21.00 

Ds. G. Clements

 

VERKERINGS- EN HUWELIJKSCATECHISATIE

We zijn van voornemen ook dit jaar deze vorm van catechese aan te bieden. Het is een voorbereiding op het huwelijk en een verdieping van het gesprek in het huwelijk. In deze catechese zal het gaan over omgaan met verschillende familieculturen, het onderlinge gesprek, verschillen man en vrouw, omgang met conflicten e.d. Het gaat uitdrukkelijk niet om problemen op te lossen, maar om die te voorkomen. Deze catechese biedt een gespreksplatform aan jonge stellen. Het is dus voor allen die serieus verkering hebben of net gehuwd zijn een mooie gelegenheid om bepaalde zaken te verbreden d.m.v. gesprek met anderen en contact te leggen binnen de gemeente. We gaan ervan uit dat alle jonggehuwden deze catechese volgen. De avonden worden door de kerkenraad gegeven, br. Grandia, Van Gurp en mw. De Jong hopen de avonden te leiden eind oktober begin november. Opgeven bij jjgrandia@gomarus.nl, graag voor 12 september.

EXTRA CATECHISATIEGROEP VANAF SEPTEMBER 2016

Evenals dit voorjaar, zal ook in het nieuwe catechisatieseizoen een extra catechisatiegroep georganiseerd worden. Zowel van catechisanten als van ouders hebben we in de achterliggende maanden signalen gekregen, dat niet alle catechisanten direct na de lessen van ouderling Grandia toe zijn aan het doen van belijdenis. Ook zijn er catechisanten die na één jaar bij de dominee toch nog met vragen lopen en de stap naar belijdenis nog niet kunnen of willen zetten. Zij willen echter niet nog een jaar lang met dezelfde stof bezig zijn. Sommige van deze catechisanten volgen daardoor op dit moment helemaal geen catechisatie. Aan deze jongeren bieden we de mogelijkheid aan om in het komende seizoen een alternatieve catechisatie te volgen bij ouderling Brouwer.

In deze catechisatie zal er, náást de aandacht voor de geloofsleer, extra ruimte zijn om in te gaan op vragen waar zij mee lopen. Uiteraard met als doel dat ze daarop antwoord krijgen. Het is immers de hartelijke wens van de kerkenraad dat al onze jongeren komen tot het doen van openbare belijdenis. De eerste catechisatieles begint op maandagavond 12 september om 21.00 uur. Elke week is er les. Wie graag deze catechisatie wil volgen, wordt gevraagd zich op te geven bij ouderling Brouwer (brouwer.evertjan@gmail.com; 0182-525 666). Je mag ook vast eventuele onderwerpen mailen die je graag in de lessen behandeld wilt zien. Mede op basis van alle ingestuurde vragen zal hij dan een rooster van onderwerpen maken die we samen hopen te bespreken.