Gereformeerde Gemeente Gouda

CATECHISATIES 2017-2018

Bij deze een overzicht voor het komende seizoen. Een paar zaken vooraf:

  • In verband met de werkzaamheden van onze predikant aan de theologische school gaat ouderling Brouwer de 20-jarigen catechisatie geven en neemt diaken Verbaas de groep van de 13 jarigen voor zijn rekening. In verband met de verschuiving van de werkzaamheden van br. Van der Bas neemt br. Van Bemmel diens catechisaties over.
  • U krijgt via uw kind van de catecheet een overzicht wat wanneer geleerd moet worden. Dat vergemakkelijkt het meedenken en gesprek thuis.
  • Zoals we al jaren gewend zijn, zijn de meeste groepen zijn gesplitst op achternaam. Zo krijgen we gelijke kleine groepen. Dat werkt het beste. Hieronder treft u het schema aan. Gelijk het vriendelijke doch dringende verzoek om aan de onderstaande indeling en tijden niet te morrelen. Hoe begrijpelijk het ook kan zijn i.v.m. meerijden e.d. Het punt is als de ene groep krimpt en de andere groep groeit, dat de grotere groep niet in de uitgezochte zaal past. De lokaalruimte is soms echt krap.
  • Zoals gewoonlijk gaan we na de catechisatie met de catechisanten individueel in gesprek. Dit om beter te luisteren naar onze jonge mensen. Het gesprek zal ongeveer een kwartier duren en zal van te voren ingeroosterd worden.
  • Extra catechisatiegroep: zie hieronder voor meer informatie.
  • Tevens wordt gevraagd aan de ouders van catechisanten die elders catechisatie volgen (vanwege studie b.v.) dat te melden bij dhr. J.J. Grandia (0182-583361). Dit om het overzicht te houden en contact catechisant en eventueel andere gemeente te kunnen leggen.

De catechisaties beginnen voor alle groepen op maandagavond 11 september. Hieronder staat het schema met tijden en catechiseermeesters. Wie op belijdeniscatechisatie wil gaan, wordt op maandagavond 18 september verwacht in een van de zalen van de kerk, om 19.00u. Daar zal de dominee het een en ander duidelijk maken over de gang van zaken en worden afspraken gemaakt over de gesprekken met één van de ouderlingen.

Extra Catechisatiegroep

Vorig jaar zijn we gestart met een extra catechisatiegroep voor oudere catechisanten. Zowel van catechisanten als van ouders hebben we signalen gekregen dat niet alle catechisanten direct na de lessen van ouderling Grandia toe zijn aan het doen van belijdenis. Ook zijn er catechisanten die na het volgen van de 20-jarigen catechisatie toch nog met vragen lopen en de stap naar belijdenis nog niet kunnen of willen zetten. Zij willen echter niet nog een jaar lang met dezelfde stof bezig zijn. Sommige van deze catechisanten volgen daardoor op dit moment helemaal geen catechisatie. Aan deze jongeren bieden we ook komend jaar de mogelijkheid om een alternatieve catechisatie te volgen bij ouderling Brouwer. In deze catechisatie zal er, náást de aandacht voor de geloofsleer, extra ruimte zijn om in te gaan op vragen waar zij mee lopen. De eerste catechisatieles begint op maandagavond 11 september om 20.00 uur. Elke week is er les. Wie graag deze catechisatie wil volgen, wordt gevraagd zich op te geven bij ouderling Brouwer brouwer.evertjan@gmail.com of tel. 0182-525 666. Je mag ook vast de vragen mailen waar je mee loopt en die je graag in de lessen behandeld wilt zien. Mede op basis van alle ingestuurde vragen zal hij dan een rooster van onderwerpen maken die we samen hopen te bespreken.

Hieronder volgt de indeling per groep:

Leeftijd

Zaal

Tijd

Catecheet

12 jarigen

2

2

19.00 - 20.00   M t/m Z

20.00 – 21.00  A t/m L

Br. H. de Jong

Br. H. de Jong

13 jarigen

7

7

19.00 – 20.00  K t/m Z

20.00 – 21.00  A t/m J

Br. J. Verbaas

Br. J. Verbaas

14 jarigen

8

8

19.00 – 20.00 I t/m Z

20.00 - 21.00  A t/m H

Br. J. van Gurp

Br. J. van Gurp

15 jarigen

4

4

19.00 - 20.00  K t/m Z

20.00 - 21.00  A t/m J

Br. A,J.C. van Bemmel

Br. A.J.C. van Bemmel

16 jarigen

5

5

19.00 - 20.00  A t/m I

20.00 - 21.00  J t/m Z

Br. G van Veldhuizen

Br. G. van Veldhuizen

17 jarigen

9

9

19.00 - 20.00  L t/m Z

20.00 – 21.00  A t/m M

Br. M.J.W. Hoek

Br. M.J.W. Hoek

18.jarigen

19 jarigen

1

1

19.00 – 20.00 ongesplitst

20.00 – 21.00 ongesplitst

Br. J.J. Grandia

Br. J.J. Grandia

20 jarigen

Extra groep

6

6

19.00 – 20.00  ongesplitst

20.00 - 21.00

Br. E.J. Brouwer

Br. E.J. Brouwer

Belijdenis

6

20.00-21.00

Ds. G. Clements