Gereformeerde Gemeente Gouda

Agenda Agenda

Er zijn op dit moment geen agenda berichten.

Evangelisatie tienerclub “Jonathan”

Ontstaan

Binnen onze gemeente wordt er geëvangeliseerd onder tieners. In 2008 is de tienerclub “Jonathan” ontstaan vanuit de “Vijf Kleurenclub”. Het leeftijdverschil van de deelnemers werd hier te groot zodat de behoefte ontstond een tienerclub op te richten. In eerste instantie richtten we ons op de groep tieners die doorstroomden vanuit de kinderclub. Steeds vaker mogen we nu jongeren begroeten die van buitenaf onze avonden bezoeken.

 

De avond

Tijdens een clubavond denken we met elkaar na over een gedeelte uit Gods Woord. Door Bijbelstudie, vragen of discussie proberen we de tieners de boodschap van zonde en genade uit te leggen. Verschillende thema’s (die leven bij de tieners) komen hierbij aan de orde: schepping en evolutie, wereldgodsdiensten, bidden, de Tien Geboden, muziek en nog veel meer. Sommige tieners weten wel iets van de Bijbel af maar we merken ook dat veel onderwerpen nieuw voor hen zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om de boodschap vanuit Gods Woord op een eenvoudige manier te brengen zodat het aansluit bij de belevingswereld van de tieners. De tieners leven in een heel andere wereld dan de wereld waar wij in leven. Dat merken we vooral aan de vragen waar ze mee komen.

Na de pauze doen we altijd een ontspannende activiteit, zoals: spelletjes, een quiz, sportactiviteiten of creatieve opdrachten. De tieners vinden het altijd erg gezellig. We zijn begonnen om iedere zaterdagochtend in de Samuëlschool de club te organiseren. De vrijdagavond had echter een grotere voorkeur bij de tieners. Na een periode van wat rondzwerven, zijn we weer terug bij de Samuelschool. We maken met veel plezier gebruik van deze lokatie!

De groep is de laatste tijd weer wat gegroeid en elke 14 dagen komen er op vrijdagavond zo'n 8-12 tieners op onze club. We halen ze op en brengen ze weer thuis, dit bevordert de opkomst en het zorgt ervoor dat hun ouder(s) of verzorger(s) ze met een gerust hart kunnen laten gaan. 

Vanuit de gemeente vormen we op dit moment met 7 personen een enthousiast team van leidinggevenden. Per clubavond zijn er 3 van ons actief.

Kookclub

Voor de tieners die ouder zijn dan 16 jaar en gewend zijn om naar de tienerclub te gaan, hebben we een kookclub opgezet. We koken dan met de tieners en doen daarna een Bijbelstudie. Zo is er een natuurlijk vervolg op de tienerclub gekomen. Arine Leurdijk, Klaas Jan Schouten en Laurens Both geven leiding aan deze avonden.

Meedoen?

Misschien zijn er buitenkerkelijke tieners die u kent en die het leuk zouden vinden om een kijkje bij ons te komen nemen. Breng ze dan van onze avonden op de hoogte of geef hun gegevens aan ons door. Dit kan via tienerclub@gergemgouda.nl

In het bijzonder willen wij u vragen om onze werkzaamheden in uw gebeden een plek te geven. Want wij kunnen planten en nat maken, maar de Heere alleen kan de wasdom geven!

 

Hartelijke groet,

Carlien Bakker, Ellen Both, Janienke van Cappellen, Lute-Geert Verdouw, Eelco Weerheim.