Gereformeerde Gemeente Gouda

 


De zondagsschool

Zondagsschool Eben-Haëzer is opgericht op 27 december 1920 en bestaat dus al meer dan 90 jaar. Al die tijd mag zondag aan zondag de Bijbel opengaan en worden de kinderen op eenvoudige wijze onderwezen uit Gods Woord. Eben-Haëzer betekent: Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Dat mogen we na al die jaren zeker zeggen!

Doel

Belangrijkste doel van de zondagsschool is het eenvoudige onderwijs uit Gods Woord aan de kinderen en het leren van psalmen en Bijbelteksten. Op deze wijze probeert de zondagsschool gestalte te geven aan wat we vinden in Spreuken 22:6: ‘Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis Zijns wegs’. Daarnaast heeft de zondagsschool ook een samenbindend effect. De jonge kinderen uit de gemeente leren elkaar op deze wijze wat beter kennen.

De zondagsschoolles

De zondagsschool wordt bezocht door zo’n 150 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Er zijn 7 leeftijdsgroepen, zodat het niveau van de vertelling op de leeftijd van de kinderen kan worden aangepast.

De zondagsschoolles begint na de ochtenddienst, om ongeveer 11.15 uur en eindigt 12.10. Tijdens de les wordt een Bijbelverhaal verteld, gezongen, en de geleerde teksten en versjes overhoord. Meestal is er ook nog wat tijd voor een verwerking op de vertelling.

Leidinggevenden

Jopie van den Berg, Gerco Blom, Janine Blom, Jolanda de Borst, Jaco de Bree, Lisette Bremmer-van Haaften, Hanny van Bruchem, Cornelis Dubbeld, Hanneke Kaashoek - van Es, Erik Kint(voorzitter), Paul Koudstaal, Kees Krijgsman, Marieke Markus, Nelleke Nieuwenhuis, Elsbeth Verschoor-Keijman, Alberdina van Zomeren, Harm van Zwienen,

Contactpersoon vanuit de kerkenraad is ouderling van Veldhuizen.

Secretaris:

Cornelis Dubbeld

E-mail: zondagsschool@gergemgouda.nl

IBAN: NL21RABO0306783711, t.n.v. Penningmeester van de Zondagsschool