Gereformeerde Gemeente Gouda

Agenda Agenda

Er zijn op dit moment geen agenda berichten.

 

Sursum Corda:

De vakantietijd is weer aangebroken.

Ook de leden van Sursum Corda genieten hopelijk van de wel verdiende

rustperiode.

Als bestuur hebben we een drukke periode gehad, want achter de schermen werd hard

gewerkt aan de Kerstzangavond.

Het bestuur streeft er naar om deze avond voor de hele gemeente te laten zijn. Van jong tot

oud(er).

Misschien zijn er onder de lezers van Kerknieuws die best zin hebben om ook als zanger(es) mee

te werken aan deze Kerstzangavond, die gehouden zal worden op 15 december 2018.

Dan ben je hartelijk welkom op de eerste repetitieavond na de vakantie.

Op dinsdag 28 augustus hopen we dan weer bijeen te komen in de grote zaal van de kerk.

Geniet nog van de vakantie en vergeet deze uitnodiging niet. Hopelijk tot ziens op 28 augustus.

Fijne tijd, groet van Sursum Corda.

 

 

 

Waarom?

Gemengd koor Sursum Corda (verheft uw harten) bestaat sinds 31 augustus 1945 en is opgericht

met het doel: het zingen en ten gehore brengen van psalmen en geestelijke liederen.

Dit willen wij doen tot eer van God en tot stichting van de gemeente.

 

VOOR WIE?

Het koor is voor iedereen vanaf 15 jaar die een avond ontspannen wil zingen en muziek maken.

Ongeacht niveau of zangervaring.

 

Wat?

Het repertoire dat we instuderen is gevarieerd, van oude muziek (koralen van Bach, Mendelssohn)

tot hedendaagse bewerkingen in verschillende stijlen. Er worden (bewerkingen van) psalmen en

gezangen gezongen. Dit alles hoofdzakelijk in het Nederlands, op z’n tijd ook Duits of Engels.

 

Hoe?

Het koor repeteert wekelijks met veel plezier.

De ingestudeerde muziek wordt ten gehore gebracht op o.a. zangavonden (Kerst en Pasen),

bondsdagen, in verzorgingstehuizen en op evangelisatieposten.

We zingen regelmatig met een orkest. De dirigent is Eline Bokkers.

 

 

Wanneer?

Elke dinsdagavond, van 20.00 – 22.00 uur in de grote zaal van de kerk.

IBAN: NL67 ABNA 0491 6334 75 t.n.v. Sursum Corda te Gouda


Bestuur:

Dhr. A. van der Knijff (voorzitter)

Mevr. J. Trouwborst-de Waard (secretaresse),

Tel. 0182-383303

Email: sursumcorda@gergemgouda.nl

Mevr. C.M. Lindhout-Baak (2e voorzitter)        

Dhr. G.A. Smink (penningmeester)

Mevr. J.C. van Putten-van Dieren (bibliotheek)

Mevr. C.A. Rijkse-de Lange (sociale zaken)

Mevr. C. Kok-van der Stelt (algemeen adjunct)