Gereformeerde Gemeente Gouda

Agenda Agenda

geen repetitie; meivakantie dinsdag 30 apr 2019 - 20:00 uur
repetitie dinsdag 07 mei 2019 - 20:00 uur
repetitie dinsdag 14 mei 2019 - 20:00 uur
repetitie dinsdag 21 mei 2019 - 20:00 uur
repetitie dinsdag 28 mei 2019 - 20:00 uur
repetitie dinsdag 04 jun 2019 - 20:00 uur
uitvoering in de Akker donderdag 06 jun 2019 - 19:00 uur
afsluiting zangseizoen dinsdag 11 jun 2019 - 19:00 uur juiste tijd nog niet bekend

 

Sursum Corda

KOOR- EN ORGELAVOND

STIL . . . IN VERWONDERING

20 APRIL 2019

GER. GEM. STOLWIJK

TENTWEG 14

19.30 UUR

SURSUM CORDA GOUDA

Olv. Eline Bokkers

 

ORGEL

Leendert Verduijn

MEDITATIE

J.H. Madern

COLLECTEN

Evangelisatie en onkosten

Op stille zaterdag, 20 april, hopen we met ons koor te gaan zingen in de kerk van de

gereformeerde gemeente in Stolwijk. Het thema van die avond is: Stil....In verwondering.

We staan stil bij het lijden en sterven van de Heere Jezus. “Leer mij, o Heer, Uw lijden recht

betrachten”. Leendert Verduijn bespeelt het orgel en ouderling Madern verzorgt de meditatie. De

collecte is die avond bestemd voor inloophuis “Het Kompas” dat gaat verhuizen van Den Haag

naar Scheveningen. Wij nodigen u/jou van harte uit om samen met ons stil te zijn....in

verwondering! Aanvang half 8. Hopelijk tot ziens!

 

Dan hopen we dinsdagavond 23 april weer te gaan repeteren in een zaal van de kerk.

We gaan dan oefenen voor een zangavond op 6 juni in de Akker in Bodegraven.

Wilt u/jij eens kennismaken met de zang, dan is dit een mooie gelegenheid om het te

proberen.

Immers het zijn ongeveer zes oefenavonden en dan is de zangavond in Bodegraven al.

We beginnen om 20.00 uur.

Hartelijk uitgenodigd.

Met een zanggroet van Sursum Corda, “de harten omhoog”, ook het uwe?

 

 

WIE 

Gemengd koor Sursum Corda (verheft uw harten) bestaat sinds

31 augustus 1945 en is opgericht met het doel: het zingen en ten gehore

brengen van psalmen en geestelijke liederen.

Dit willen wij doen tot eer van God en tot stichting van de gemeente.

 

VOOR WIE?

Het koor is voor iedereen vanaf 15 jaar die een avond ontspannen wil zingen en muziek maken.

Ongeacht niveau of zangervaring.

 

Wat?

Het repertoire dat we instuderen is gevarieerd, van oude muziek (koralen van Bach, Mendelssohn)

tot hedendaagse bewerkingen in verschillende stijlen. Er worden (bewerkingen van) psalmen en

gezangen gezongen. Dit alles hoofdzakelijk in het Nederlands, op z’n tijd ook Duits of Engels.

 

Hoe?

Het koor repeteert wekelijks met veel plezier.

De ingestudeerde muziek wordt ten gehore gebracht op o.a. zangavonden (Kerst en Pasen),

bondsdagen, in verzorgingstehuizen en op evangelisatieposten.

We zingen regelmatig met een orkest. De dirigent is Eline Bokkers.

 

 

Wanneer?

Elke dinsdagavond, van 20.00 – 22.00 uur in de grote zaal van de kerk.

IBAN: NL67 ABNA 0491 6334 75 t.n.v. Sursum Corda te Gouda


Bestuur:

Dhr. A. van der Knijff (voorzitter)

Mevr. J. Trouwborst-de Waard (secretaresse),

Tel. 0182-383303

Email: sursumcorda@gergemgouda.nl

Mevr. C.M. Lindhout-Baak (2e voorzitter)        

Dhr. G.A. Smink (penningmeester)

Mevr. J.C. van Putten-van Dieren (bibliotheek)

Mevr. C.A. Rijkse-de Lange (sociale zaken)

Mevr. C. Kok-van der Stelt (algemeen adjunct)