Gereformeerde Gemeente Gouda

Agenda Agenda

opening zangseizoen dinsdag 03 sep 2019 - 19:00 uur We gaan ons nieuwe zangseizoen openen met een etentje bij Repos Ailleurs

 

Sursum Corda

 

 

 

 

Sursum Corda is één van de verenigingen, die binnen onze gemeente actief zijn.

Wij willen nadrukkelijk een kerkelijke zangvereniging zijn.

Onze avonden zijn gevuld met psalmen en geestelijke liederen, die de goedkeuring van de

kerkenraad dragen.

Daarnaast is er volop ruimte voor sociale contacten.

Bij ons bent u welkom, ongeacht zangervaring of gave.

Iedereen mag met ons meezingen, om zo tot stichting en samenbinding Gods lof te verkondigen.

Komt u ook? We repeteren nog tot en met 4 juni, iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur in de

kerk.

 

 

WIE 

Gemengd koor Sursum Corda (verheft uw harten) bestaat sinds

31 augustus 1945 en is opgericht met het doel: het zingen en ten gehore

brengen van psalmen en geestelijke liederen.

Dit willen wij doen tot eer van God en tot stichting van de gemeente.

 

VOOR WIE?

Het koor is voor iedereen vanaf 15 jaar die een avond ontspannen wil zingen en muziek maken.

Ongeacht niveau of zangervaring.

 

Wat?

Het repertoire dat we instuderen is gevarieerd, van oude muziek (koralen van Bach, Mendelssohn)

tot hedendaagse bewerkingen in verschillende stijlen. Er worden (bewerkingen van) psalmen en

gezangen gezongen. Dit alles hoofdzakelijk in het Nederlands, op z’n tijd ook Duits of Engels.

 

Hoe?

Het koor repeteert wekelijks met veel plezier.

De ingestudeerde muziek wordt ten gehore gebracht op o.a. zangavonden (Kerst en Pasen),

bondsdagen, in verzorgingstehuizen en op evangelisatieposten.

We zingen regelmatig met een orkest. De dirigent is Eline Bokkers.

 

 

Wanneer?

Elke dinsdagavond, van 20.00 – 22.00 uur in de grote zaal van de kerk.

IBAN: NL67 ABNA 0491 6334 75 t.n.v. Sursum Corda te Gouda


Bestuur:

Dhr. A. van der Knijff (voorzitter)

Mevr. J. Trouwborst-de Waard (secretaresse),

Tel. 0182-383303

Email: sursumcorda@gergemgouda.nl

Mevr. C.M. Lindhout-Baak (2e voorzitter)        

Dhr. G.A. Smink (penningmeester)

Mevr. J.C. van Putten-van Dieren (bibliotheek)

Mevr. C.A. Rijkse-de Lange (sociale zaken)

Mevr. C. Kok-van der Stelt (algemeen adjunct)