Gereformeerde Gemeente Gouda

Agenda Agenda

repetitie dinsdag 22 jan 2019 - 20:00 uur repetitie
repetitie dinsdag 29 jan 2019 - 20:00 uur repetitie

 

 

Sursum Corda:

Weer is er een jaar vergleden, naar het verleden.

Weer is de Heere lankmoedig geweest, over onze zangvereniging.

In het achterliggende jaar hebben we, het jaar door, weer verschillende

zangavonden mogen hebben, op de Dam zingend mogen getuigen en aan het eind van het jaar de

vertrouwde en toch steeds weer nieuwe kerstzangavond mogen houden.

Daarvoor moeten we de Heere dankbaar zijn, hoewel we dit niet van ons zelf kunnen.

De collecte op de kerstzangavond ten bate van Stichting Ismaël heeft het mooie bedrag van                
€ 1.275,81 opgebracht. 

Ook mogen we bijzonder danken, onze trouwe sponsoren, die in 2018 de zangavonden mogelijk

gemaakt hebben.

Voor het nieuwe jaar staan er alweer zangavonden gepland.

Op de eerste repetitieavond op dinsdag 15 januari hopen we te beginnen met het instuderen van

paasmuziek. Het lijkt ver weg, maar op 20 april hopen we in de kerk van de Gereformeerde

Gemeente te in Stolwijk, een zangavond te houden.

Het thema van deze avond is “Stilte in Verwondering”.

Bent u/jij geïnteresseerd om mee te zingen op deze zangavond, dan bent u van harte welkom op

de dinsdagavonden vanaf 15 januari om 20.00 uur in de grote zaal van de kerk aan de Oostzijde.

Met een hartelijke zanggroet van Sursum Corda, “de harten omhoog”, ook het uwe?

 

WIE 

Gemengd koor Sursum Corda (verheft uw harten) bestaat sinds

31 augustus 1945 en is opgericht met het doel: het zingen en ten gehore

brengen van psalmen en geestelijke liederen.

Dit willen wij doen tot eer van God en tot stichting van de gemeente.

 

VOOR WIE?

Het koor is voor iedereen vanaf 15 jaar die een avond ontspannen wil zingen en muziek maken.

Ongeacht niveau of zangervaring.

 

Wat?

Het repertoire dat we instuderen is gevarieerd, van oude muziek (koralen van Bach, Mendelssohn)

tot hedendaagse bewerkingen in verschillende stijlen. Er worden (bewerkingen van) psalmen en

gezangen gezongen. Dit alles hoofdzakelijk in het Nederlands, op z’n tijd ook Duits of Engels.

 

Hoe?

Het koor repeteert wekelijks met veel plezier.

De ingestudeerde muziek wordt ten gehore gebracht op o.a. zangavonden (Kerst en Pasen),

bondsdagen, in verzorgingstehuizen en op evangelisatieposten.

We zingen regelmatig met een orkest. De dirigent is Eline Bokkers.

 

 

Wanneer?

Elke dinsdagavond, van 20.00 – 22.00 uur in de grote zaal van de kerk.

IBAN: NL67 ABNA 0491 6334 75 t.n.v. Sursum Corda te Gouda


Bestuur:

Dhr. A. van der Knijff (voorzitter)

Mevr. J. Trouwborst-de Waard (secretaresse),

Tel. 0182-383303

Email: sursumcorda@gergemgouda.nl

Mevr. C.M. Lindhout-Baak (2e voorzitter)        

Dhr. G.A. Smink (penningmeester)

Mevr. J.C. van Putten-van Dieren (bibliotheek)

Mevr. C.A. Rijkse-de Lange (sociale zaken)

Mevr. C. Kok-van der Stelt (algemeen adjunct)