Gereformeerde Gemeente Gouda

Agenda Agenda

Er zijn op dit moment geen agenda berichten.

BIJBELSTUDIEKRING BEREA

 

Leiding en contactpersoon

 

Mw. H. van der Gouwe-Vogel, Email: ivandergouwe@calvijnschoolgouda.nl 

 

Doelgroep

Alle leden van de gemeente van ongeveer 30 jaar en ouder.

 

Wat doen wij

Wij bestuderen ieder jaar een gedeelte uit de Bijbel. We proberen daarbij het Oude
Testament met het Nieuwe Testament af te wisselen. We bespreken bijvoorbeeld brieven van Paulus of één van de kleine profeten. Ieder verenigingsjaar beginnen we weer met een nieuw bijbelboek.

Voor de pauze leest één van onze leden zijn of haar inleiding voor. Na de pauze bespreken  we met elkaar de vragen die we vaak van te voren naar elkaar doormailen. Deze vragen halen we bijna altijd uit één van de boekjes die we bij onze bijbelstudie gebruiken.

 

Hoe vaak en wanneer

Wij vergaderen gemiddeld eens in de 3 weken op dinsdagavond in één van onze verenigingszalen. We beginnen altijd om 20.00 uur. In de kerkbode wordt altijd de juiste datum en het hoofdstuk dat aan de beurt is, vermeld.