Gereformeerde Gemeente Gouda

Agenda Agenda

Er zijn op dit moment geen agenda berichten.

Leeskring Brakel

 

Leeskringen
Wilhelmus à Brakel is een belangrijke vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie, de traditie waarin onze gemeente wil staan. In het voorwoord op zijn boek, de Redelijke Godsdienst, spoort Brakel de leden van zijn gemeente aan om leeskringen te vormen en zijn boek gezamenlijk te bespreken.

Redelijke Godsdienst
In het jubileumboek van onze gemeente kunt u lezen dat we hiermee in 2004 een begin gemaakt hebben. Inmiddels zijn we een heel eind gevorderd. Gemakkelijk is het zeker niet. In deel I van de Redelijke Godsdienst vinden we een volledige behandeling van de gereformeerde dogmatiek. We mogen aannemen dat de lezers uit de achttiende eeuw er ook flink op hebben moeten studeren. Het aansprekende van het boek is de pastorale behandeling van de leer. Dat blijkt steeds bij de toepassing aan het einde van ieder hoofdstuk. De inhoud van de Schrift wordt dan dicht bij je hart gebracht.

Vier avonden
Onze leeskring komt vier avonden per jaar bijeen. Het aantal avonden is beperkt gehouden omdat het nogal wat voorbereiding vraagt: per avond een hoofdstuk uit de Redelijke Godsdienst. M.b.v. een leeswijzer is de voorbereiding wel een stuk gemakkelijker gemaakt: je hebt snel overzicht over de stof. 
Op de Brakelavonden wordt eerst een korte inleiding gegeven: de belangrijkste thema’s van het hoofdstuk worden aangestipt en toegelicht. Daarna volgt een discussie aan de hand van vragen. Veelal zijn dat verhelderingsvragen zoals: ‘Wat bedoelt Brakel met deze zin?’ of ‘Wat valt je op in dit gedeelte?’ We proberen vooral te begrijpen hoe Brakel het zelf bedoeld heeft. In de tweede instantie trekken we de lijn door naar onze eigen tijd en naar de vragen die ons daarbij bezighouden.

Verbinding
We beschouwen het als een voorrecht elkaar als leden van de gemeente rond het hoofdwerk van Brakel te ontmoeten. Samen denken we na over de wezenlijke zaken van de Schrift. Er zijn goede, inhoudsvolle gesprekken en dat geeft ook verbinding.