Gereformeerde Gemeente Gouda

Agenda Agenda

Er zijn op dit moment geen agenda berichten.

Evangelisatiecommissie

Evangelisatie is een opdracht van de Heere Jezus Christus. Hij gaf als Koning van de Kerk de opdracht om de blijde Boodschap te verkondigen aan iedereen: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken…” (Mattheüs 28:19a).

De evangelisatiecommissie wil de boodschap van zonde en genade graag doorgeven aan onze landgenoten en is daarbij op verschillende manier actief. Enkele voorbeelden:

  • Zo'n vijf keer per jaar is op zaterdag een kraam met evangelisatiemateriaal te vinden op de Kleiweg in Gouda. Vanuit die kraam wordt evangelisatiemateriaal uitgedeeld rondom een thema en worden er gesprekken gevoerd met mensen die geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld het christelijk geloof, de Bijbel of de kerk.

  • Vanuit de evangelisatiecommissie wordt, geregeld een gratis Bijbelcursus gegeven. In vijf avonden kunt u op een eenvoudige manier kennis maken met de Bijbel en het christelijk geloof. Daarnaast is het mogelijk een schriftelijke Bijbelcursus te volgen. Lees hier meer over de verschillende Bijbelcursussen.

  • Eén keer per jaar wordt er een grote zendingsmarkt gehouden. Op die markt is de evangelisatiecommissie aanwezig.

  • Geregeld worden in de stad evangelisatiefolders verspreid.

  • Voor senioren uit Gouda, die niet aan onze kerk verbonden zijn, organiseren wij 5 keer per jaar een High Tea op zaterdagmiddag. Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Daarnaast probeert de evangelisatiecommissie degenen die betrokken zijn bij het evangelisatiewerk toe te rusten en de leden van de gemeente bewust te maken van de opdracht om te evangeliseren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de evangelisatiecommissie: Tony Dingemanse, evangelisatie@gergemgouda.nl