Gereformeerde Gemeente Gouda

Wie zijn wij?

Onze gemeente behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. Er zijn in ons land ongeveer 155 gemeenten van dit kerkverband, met in totaal bijna 106.000 leden.  De Gereformeerde Gemeente Gouda is op 12 juli 1908 gesticht en bestaat uit ruim 1500 leden. Meer dan 50% daarvan is jonger dan 28 jaar.


In onze kerkdiensten staat de Bijbel als het Woord van God centraal. Sinds 2000 is dominee G. Clements aan onze gemeente verbonden.  Hij gaat voor in de diensten die op zondag om 9.30 uur en 16.30 uur worden gehouden. Ongeveer één zondag per maand wordt de dienst geleid door een ouderling. U bent van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen.

In onze gemeente vinden naast de kerkdiensten allerlei activiteiten plaats. Zo is er een zondagsschool voor kinderen van de gemeente, is er een gemengd koor en een jeugdkoor en diverse verenigingen voor kinderen en jongeren. Op de verenigingsavonden wordt aan Bijbelstudie gedaan en zijn er ontspannende activiteiten. Ook zijn er diverse Bijbelkringen voor volwassenen.

Voor meer informatie over onze kerk, de diensten of andere activiteiten kunt u contact opnemen met onze koster, de heer W. Buis.