Gereformeerde Gemeente Gouda

Agenda Agenda

Er zijn op dit moment geen agenda berichten.

Zendingscommissie

Missie

Als Plaatselijke Zendings Commissie (PZC) van Gouda zijn wij lokale ambassadeur van de Zending Gereformeerde Gemeente (ZGG). Zie ook www.ZGG.nl

De ZGG is een kerkelijke zendingsorganisatie die namens de Gereformeerde Gemeenten uitvoering geeft aan de opdracht van de Heere Jezus om uit te gaan naar alle volken en het Evangelie te verkondigen. Deze opdracht staat onder andere verwoord in Mattheüs 28:19. 

Daarom houden wij als PZC Gouda ons bezig met de bezinning op de zendingsopdracht, het stimuleren van meeleven met het zendingswerk en het werven van fondsen voor de ZGG. Deze 3 taken geven wij op onderstaande wijze gestalte

 

Zendingsavond:

Ieder jaar organiseren we een Zendingsavond. Het ene jaar is dat een zangavond, het andere jaar nodigen we een spreker uit.

Thuis front commissie (TFC):

Vanuit onze gemeenten is de familie Knapen uitgezonden naar Equador. Hiervoor is een TFC opgericht, deze bestaat uit een aantal gemeenteleden en enkele familieleden. Vanuit de gemeente vindt er correspondentie plaats door middel van een schrijfrooster. Tijdens hun verlof is er een gemeenteavond belegd. Ook is er een gemeentemaaltijd gehouden die georganiseerd was door de jeugdvereniging.

Rondgang:

In het najaar gaan we de gemeente rond om geld in te zamelen voor het Zendingswerk middels giften, maar om inkomsten te verwerven verkopen we ook de Zendingskalender, kaarten en postzegels en enkele toepasselijke boeken en cd's.

Kaarten en postzegels:

Het hele jaar door is het mogelijk om kaarten en postzegels te kopen op de daarvoor bestemde adressen. De opbrengst wordt besteed ten behoeve van de zending.

Rommelmarkt:

D.V. zaterdag 6 april 2019
9.00 – 15.00u
Rommelmarkt bij de kerk (Nieuwe Gouwe Oostzijde 2b, Gouda)
Hartelijk welkom!
 
Jaarlijks organiseren we op de eerste zaterdag van april een grote rommelmarkt. Vanaf 2018 zal de markt voor de eerste keer gehouden worden op het terrein rondom de kerk aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde 2b (voorheen bij het Driestar College). Op deze markt wordt een zeer breed programma aan 2e hands spullen (boeken, kleding, meubels, speelgoed, kleingoed) aangeboden, met daarnaast ook ruim voldoende aanbod in levensmiddelen, bloemen en planten, enz.
 
Er is een team van mensen dat gedurende het jaar goed verkoopbare spullen ophaalt bij gemeenteleden. Deze spullen worden verzameld in een grote loods, en te koop aangeboden op de rommelmarkt. Heeft u verkoopbare spullen, bel dan naar: J. Harskamp (0182-616893) of M. Harskamp (0182-616997). 
 
Een aparte rommelmarktcommissie is al maanden van tevoren actief met het organiseren van de markt. En dan op de marktdag met zo’n 150 vrijwilligers vroeg uit de veren om alles klaar te maken! Heeft u zin om mee te helpen? Bel dan naar: Christiaan Both (06-11438763). Er zijn altijd nog kramen waar een extra persoon in de bezetting wenselijk is.
 
Heeft u nog goede ideeën voor de markt dan houden wij ons van harte aanbevolen.

Bestuur

Het bestuur van de Zendingscommissie bestaat uit:
Dhr. J. van Kleij (voorzitter/contactpersoon TFC Familie Knapen))
Dhr. W.J.T. Mastenbroek
Mw. P. de Borst (secretaresse)
Catsveld 22, 2804 BH Gouda
Dhr. J. Hermenet (penningmeester)
IBAN: NL26INGB0003070281 t.n.v. PZC Gereformeerde Gemeente Gouda.
Mevr. C.D. van Os - Gorissen (PR)
 
Voor meer informatie over het werk van de Zendingscommissie kunt u contact met ons opnemen via: zending@gergemgouda.nl