Gereformeerde Gemeente Gouda

Agenda Agenda

Er zijn op dit moment geen agenda berichten.

Zendingscommissie

Missie

Als Plaatselijke ZendingsCommissie (PZC) van Gouda zijn wij lokale ambassadeur van de Zending Gereformeerde Gemeente (ZGG). Zie ook www.ZGG.nl

De ZGG is een kerkelijke zendingsorganisatie die namens de Gereformeerde Gemeenten uitvoering geeft aan de opdracht van de Heere Jezus om uit te gaan naar alle volken en het Evangelie te verkondigen. Deze opdracht staat onder andere verwoord in Mattheüs 28:19. 

Daarom houden wij als PZC Gouda ons bezig met de bezinning op de zendingsopdracht, het stimuleren van meeleven met het zendingswerk en het werven van fondsen voor de ZGG. Deze 3 taken geven wij op onderstaande wijze gestalte

 

Zendingsavond:

Ieder jaar organiseren we een Zendingsavond. Het ene jaar is dat een zangavond, het andere jaar nodigen we een spreker uit.

Thuis front commissie (TFC):

Vanuit onze gemeenten is de familie Knapen uitgezonden naar Equador. Hiervoor is een TFC opgericht, deze bestaat uit een aantal gemeenteleden en enkele familieleden. Vanuit de gemeente vindt er correspondentie plaats door middel van een schrijfrooster. Tijdens hun verlof is er een gemeenteavond belegd. Ook is er een gemeentemaaltijd gehouden die georganiseerd was door de jeugdvereniging.

Rondgang:

In het najaar gaan we de gemeente rond om geld in te zamelen voor het Zendingswerk middels giften, maar om inkomsten te verwerven verkopen we ook de Zendingskalender, kaarten en postzegels en enkele toepasselijke boeken en cd's.

Kaarten en postzegels:

Het hele jaar door is het mogelijk om kaarten en postzegels te kopen op de daarvoor bestemde adressen. De opbrengst wordt besteed ten behoeve van de zending.

Rommelmarkt:

Jaarlijks organiseren we in de maand april een rommelmarkt op het terrein van de Driestar tbv het Zendingswerk. Dit vraagt de nodige voorbereidingen. We hebben daarvoor een aparte rommelmarktcommissie opgesteld. Er is een team wat gedurende het jaar spullen ophaalt bij gemeenteleden en opslaat in een loods totaan de verkoping. Daarnaast wordt er actief gezocht naar sponsors. Zie ook www.zendingsmarkt-gouda.nl

Voor 2017 staat de rommelmarkt gepland op 1 april. Als u nog goede spullen over heeft die wij van u mogen verkopen op de rommelmarkt dan horen we dat graag. De loodsbeheerders kunnen het bij u op komen halen: J. Harskamp tel. 0182-616893 of  M. Harskamp tel. 0182-616997

De volgende items kunnen we ook erg goed gebruiken al dan niet voor de verkoop op de markt:

  • Tweedehands goed verkoopbare kinder-en/of volwassenen schoenen;
  • Koffie of thee spaarpunten: van het totaal aantal spaarpunten schaffen wij artikelen aan die vervolgens op de markt verkocht kunnen worden;
  • Oude mobiele telefoons (mogen kapot zijn);
  • Air miles: hiervan kunnen bepaalde kosten voor de zending van worden betaald bv.     vliegtickets;
  • 2e hands fietsen geschikt voor de verkoop (evt na opknapbeurt). Graag contact opnemen met Martijn de Visser 06-25155121. De fietsen kunnen opgehaald worden.

Schoenen, Spaarpunten en mobiele telefoons kunnen op de volgende adressen worden ingeleverd: 

-Fam. J.H. Praamsma: Constantijn Huygensstraat 15; 2802 LS Gouda; Tel: 0182-504103
-Fam. K.C. Both: Noothoven van Goorstraat 19; 2806 RB Gouda; Tel: 0182-786018
-Fam. L.R. Mauritz; Ruichthoek 6; 2811 AG Reeuwijk; Tel: 0182-396592
-Fam. A. van de Knijff; Dr. A. Kuijperstraat 49; 2841 CH Moordrecht; Tel: 0182-374275
-Fam. C.T. Aarnoudse; Blommesteinsingel 13; 2804 AE Gouda; Tel: 06-23101067
-Fam. A. van Haaften; Joubertstraat 105; 2806 GB Gouda; Tel: 0182-584268

 

Heeft u nog goede ideeën voor de markt dan houden wij ons van harte aanbevolen.

 

Bestuur

Het bestuur van de Zendingscommissie bestaat uit:
Dhr. J. van Kleij (voorzitter/contactpersoon TFC Familie Knapen))
Dhr. W.J.T. Mastenbroek
Mw. P. de Borst (secretaresse)
Catsveld 22, 2804 BH Gouda
Dhr. J. Hermenet (penningmeester)
IBAN: NL26INGB0003070281 t.n.v. PZC Gereformeerde Gemeente Gouda.
Mevr. E.M. de Visser - van der Zwan (PR)
 
Voor meer informatie over het werk van de Zendingscommissie kunt u contact met ons opnemen via: zending@gergemgouda.nl