Mededeling over kerkdiensten met 30 personen

Update 27 mei 18:30

Geliefde gemeente,

Op DV maandag 1 juni, Tweede Pinksterdag, is het zover. Dan kunnen we voor het eerst weer groepen leden verwelkomen in de dienst. Onze regering heeft versoepelingen afgekondigd, en dat betekent voor ons dat we de komende maand per dienst 30 leden mogen uitnodigen. Door middel van deze brief informeren we u daarover.

Laten we voorop stellen dat we met gemengde gevoelens vervuld zijn als we dit schrijven. Immers, de HEERE spreekt in deze crisis tot ons, en wie neemt Zijn stem ter harte? Het is ingrijpend dat we al weken niet meer onze plek in Gods huis konden innemen, dat de sacramenten uitgesteld moesten worden, dat komende maandag onze belijdeniscatechisanten hun ja-woord nog niet kunnen geven. Anderzijds past ons dankbaarheid, nu de situatie in ons land verbetert en stap voor stap meer ruimte gegeven wordt voor samenkomsten.

Vanaf deze week zullen we elke woensdag 30 personen uitnodigen voor elke dienst. We beginnen bij het begin van het alfabet en gaan zo de lijst door. We realiseren ons dat dit teleurstellend kan zijn voor de leden van wie de achternaam met een W of een Z begint, maar elk alternatief (bijv. op wijk, op postcode) kent dezelfde nadelen. Voor de meesten van ons zal dit geduld vragen.

Degenen die uitgenodigd worden, worden gemaild of gebeld. Behoort u tot de genodigden, dan moet u zich vóór vrijdagavond aanmelden en aangeven met hoeveel personen u komt. Als u niet komt, moet u zich vóór vrijdagavond afmelden, zodat de volgende leden op de lijst nog vóór zondag uitgenodigd kunnen worden. Dus, in beide gevallen verwachten we een reactie van u. We streven ernaar dat alle 30 plaatsen die we per week kunnen bieden, ook echt bezet zijn!

Wij maken bij het uitnodigen geen onderscheid naar leeftijd. Dat betekent dat ook leden van 70 jaar en ouder welkom zijn, mits zij goed gezond zijn. Volgens het RIVM behoren zij tot een risicogroep. Echter, wij willen deze leden niet de eigen verantwoordelijkheid ontnemen. Wel vragen wij deze leden om zorgvuldig een persoonlijke afweging te maken, met het oog op zichzelf en anderen, én zich strikt te houden aan de voorwaarden in de bijgevoegde instructie.

Als kerkenraad hebben we goed nagedacht over het zingen in de eredienst. We beschouwen het zingen als een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Tegelijkertijd nemen we de berichten over de risico’s serieus. De koster zal er voor zorgen dat de uitgenodigde leden ruim verspreid over onze grote kerkzaal zitten. Ook willen we aan u vragen om zachtjes te zingen. De kerkzaal zal twee uur vóór en twee uur ná de dienst maximaal geventileerd worden. Tijdens de dienst wordt er minimaal geventileerd, om risico’s op verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Ondertussen blijven we als kerkenraad nieuwe inzichten over de risico’s van zingen goed volgen.

De maand juni is door de regering bestempeld als een ‘testmaand’. We hopen en bidden dat de versoepelingen verantwoord blijken te zijn en dat het virus niet opnieuw oplaait. We zullen u van week tot week informeren over de gang van zaken, ook over de aangekondigde verruiming naar 100 deelnemers vanaf DV 1 juli.

Tot slot willen we u vragen om de instructies (kik hier) goed door te lezen en op te volgen.

Bij vragen: mail kerkdienstggg@gmail.com of bel naar de kosterij: 0182 – 573241.

 

Gereformeerde Gemeente Gouda

Corona

Via deze pagina informeren we u over de laatste updates.

 

Nieuws


Hieronder vindt u de berichten vanuit de kerkenraad. Klik op onderstaande links voor meer informatie.

 

Overige mededelingen


De groentejongens
maandag 30 maart 14:00
Wij zijn als twee jonge ondernemers altijd op zoek naar ideeën voor een onderneming. Toen we de behoefte zagen naar een bezorgservice, gezien de maatregelen van de overheid, wilden we wat ondernemen voor de maatschappij en de lokale ondernemer. Zodoende zijn wij gestart met de groentejongens.

Wij kopen de verse producten in bij lokale ondernemers die wij zodoende ondersteunen in het genereren van afzet. Wij rekenen een bedrag van €3 voor de bezorging om de kosten te kunnen dekken. Aan het einde van de periode (afhankelijk van overheidsmaatregelen) zullen wij de balans opmaken. Eventueel gemaakte winst zullen wij doneren aan goede doelen zoals Woord en Daad, Open Doors en de diaconie van de Gergem Gouda.

Kortom een win win situatie voor iedereen, wij leren de kneepjes van het ondernemen, u als consument wordt behoed voor het lopen van gevaar en de lokale ondernemer wordt ondersteund. Draagt u ook bij aan onze samenwerking?


Kerkelijke hulp
woensdag 25 maart 08:30 uur, Gereformeerde Gemeente Gouda
Heeft u kerkelijke hulp nodig of wilt u zich inzetten als vrijwilliger?

  • Gemeenteleden die niet in staat zijn om boodschappen te doen of te laten doen, kunnen zich aanmelden op http://www.samenvoorgoud.nl/boodschappendienst . U kunt uw gegevens op deze site achterlaten, dan wordt u gekoppeld met een vrijwilliger uit de omgeving die uw boodschappen doet. Als u niet in de mogelijkheid bent zich online aan te melden, kunt u contact opnemen met de coördinatoren van de kerkelijke hulp, telefoonnummer (0182) 393954.
  • Loopt het thuisonderwijs aan uw kind(eren) uit de hand en kan de school u niet verder helpen? Dan kunt u ook contact opnemen met de kerkelijke hulp.
  • Gemeenteleden die zich willen opgeven als vrijwilliger kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren (kerkelijkehulp@gergemgouda.nl).