Mededeling over kerkdiensten met 30 personen

Update 27 mei 18:30

Geliefde gemeente,

Op DV maandag 1 juni, Tweede Pinksterdag, is het zover. Dan kunnen we voor het eerst weer groepen leden verwelkomen in de dienst. Onze regering heeft versoepelingen afgekondigd, en dat betekent voor ons dat we de komende maand per dienst 30 leden mogen uitnodigen. Door middel van deze brief informeren we u daarover.

Laten we voorop stellen dat we met gemengde gevoelens vervuld zijn als we dit schrijven. Immers, de HEERE spreekt in deze crisis tot ons, en wie neemt Zijn stem ter harte? Het is ingrijpend dat we al weken niet meer onze plek in Gods huis konden innemen, dat de sacramenten uitgesteld moesten worden, dat komende maandag onze belijdeniscatechisanten hun ja-woord nog niet kunnen geven. Anderzijds past ons dankbaarheid, nu de situatie in ons land verbetert en stap voor stap meer ruimte gegeven wordt voor samenkomsten.

Vanaf deze week zullen we elke woensdag 30 personen uitnodigen voor elke dienst. We beginnen bij het begin van het alfabet en gaan zo de lijst door. We realiseren ons dat dit teleurstellend kan zijn voor de leden van wie de achternaam met een W of een Z begint, maar elk alternatief (bijv. op wijk, op postcode) kent dezelfde nadelen. Voor de meesten van ons zal dit geduld vragen.

Degenen die uitgenodigd worden, worden gemaild of gebeld. Behoort u tot de genodigden, dan moet u zich vóór vrijdagavond aanmelden en aangeven met hoeveel personen u komt. Als u niet komt, moet u zich vóór vrijdagavond afmelden, zodat de volgende leden op de lijst nog vóór zondag uitgenodigd kunnen worden. Dus, in beide gevallen verwachten we een reactie van u. We streven ernaar dat alle 30 plaatsen die we per week kunnen bieden, ook echt bezet zijn!

Wij maken bij het uitnodigen geen onderscheid naar leeftijd. Dat betekent dat ook leden van 70 jaar en ouder welkom zijn, mits zij goed gezond zijn. Volgens het RIVM behoren zij tot een risicogroep. Echter, wij willen deze leden niet de eigen verantwoordelijkheid ontnemen. Wel vragen wij deze leden om zorgvuldig een persoonlijke afweging te maken, met het oog op zichzelf en anderen, én zich strikt te houden aan de voorwaarden in de bijgevoegde instructie.

Als kerkenraad hebben we goed nagedacht over het zingen in de eredienst. We beschouwen het zingen als een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Tegelijkertijd nemen we de berichten over de risico’s serieus. De koster zal er voor zorgen dat de uitgenodigde leden ruim verspreid over onze grote kerkzaal zitten. Ook willen we aan u vragen om zachtjes te zingen. De kerkzaal zal twee uur vóór en twee uur ná de dienst maximaal geventileerd worden. Tijdens de dienst wordt er minimaal geventileerd, om risico’s op verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Ondertussen blijven we als kerkenraad nieuwe inzichten over de risico’s van zingen goed volgen.

De maand juni is door de regering bestempeld als een ‘testmaand’. We hopen en bidden dat de versoepelingen verantwoord blijken te zijn en dat het virus niet opnieuw oplaait. We zullen u van week tot week informeren over de gang van zaken, ook over de aangekondigde verruiming naar 100 deelnemers vanaf DV 1 juli.

Tot slot willen we u vragen om de instructies (kik hier) goed door te lezen en op te volgen.

Bij vragen: mail kerkdienstggg@gmail.com of bel naar de kosterij: 0182 – 573241.

 

Gereformeerde Gemeente Gouda

Bezinning en verdieping

dinsdag 31 maart, Gereformeerde Gemeente Gouda Corona, een woord dat ieders leven raakt. Sinds een paar weken en op ongekende wijze. Misschien zit u door deze crisis ineens thuis. Met zorgen over uw gezondheid of inkomsten.

Mogelijk bent u juist extra druk met uw werk omdat u een zogenaamd vitaal beroep heeft. Deze crisis raakt ons leven juist zo sterk vanwege de onzichtbare dreiging. Bij sommige mensen geeft het ook angst en onrust. Wat gaat er verder nog gebeuren?

Deze crisis moet ons wat leren. Lees daarvoor de Bijbel. Het beste Medicijn in deze omstandigheden. Lees bijvoorbeeld de profeet Jesaja. In zijn tijd is het land Israël in grote nood en zorg. En wat raadt hij zijn volk aan? Vertrouwt op de HEERE tot in der eeuwigheid, want in de Heere HEERE is een eeuwige Rotssteen (Jesaja 26:4).

In alle nood en zorgen, als je de Heere nog niet echt kent met je hart, zoek dan de Heere terwijl Hij nog te vinden is. Alles wat u of jou afleidt, doe dat weg en open je Bijbel. Verootmoedig u voor God. Belijd je zonden en schuld. Smeek om behoud. Voor u en jou persoonlijk. Voor ons volk en de hele wereld.

Het is wel bijzonder dat deze crisis samenvalt met de lijdenstijd van Christus. De periode waarin de kerk stilstaat bij het lijden en sterven van de Heere Jezus. Hij droeg de zondeschuld, zodat zondige mensen door Hem behouden kunnen worden. Dat is de enige hoopgevende Boodschap in deze crisistijd!

Van harte welkom om de diensten mee te luisteren en als deze later -bij leven en welzijn- weer mogen plaatsvinden in de kerk zelf, ook bij te wonen. Mocht u met vragen zitten, voelt u zich vrij om eens te mailen, naar evangelisatie@gergemgouda.nl

 

Voor overige mededelingen verwijzen we u graag door naar de speciale corona pagina.

 

« ga terug