Mededeling verruiming kerkdiensten per 1 juli 2020

Update 10 juli 15:45

Geliefde gemeente,

Het heeft ons goed gedaan om afgelopen zondag weer velen van onze leden in de kerk te mogen zien. De kosters en hun vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat alles in goede banen werd geleid. Daarvoor zijn we hen dankbaar! Ook waarderen we het dat de bezoekers de instructies goed hebben opgevolgd. Graag gaan we op die lijn voort komende zondag.

D.V. zondagmorgen 12 juli is een bijzondere dienst. Voor het eerst in vele maanden mag het sacrament van de Heilige Doop worden bediend aan een aantal kinderen. Moge de HEERE Zich ontfermen over de jonge kinderen en hun ouders. Dat Zijn drie-enige Naam niet alleen op het voorhoofd, maar ook in de kinderharten afgedrukt wordt. En dat de ouders wijsheid en liefde zullen ontvangen om hun kinderen bij het Woord op te voeden. “Hij gedenkt Zijns verbonds tot in der eeuwigheid, des woords dat Hij ingesteld heeft, tot in duizend geslachten” (Ps. 105:8).

Volgens de nieuwe richtlijnen mogen we de volledige kerkzaal benutten, mits de aanwezigen op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. Dat betekent dat we per dienst ongeveer 300 leden kunnen herbergen. Gezinsleden kunnen naast elkaar zitten.

Belangrijk: zoals u weet zullen we voor elke dienst een aantal personen uitnodigen. De gemeente wordt daartoe ingedeeld in tien groepen: A tot en met J. Voor elke dienst worden twee groepen uitgenodigd. In de bijlage bij deze email kunt u opzoeken bij welke groep u hoort. We laten dus de uitnodiging op alfabet los. Als uw groep aan de beurt is, verneemt u dat via de kerkbode, de kanselboodschap en de email. U hoeft u niet aan- of af te melden. Voor zondag 12 juli is voor de ochtenddienst groep G uitgenodigd, daarnaast zal er extra ruimte zijn voor familie van doopouders. Voor de middagdienst zijn de groepen H en I uitgenodigd.

De collecten zijn komende zondag voor diaconie, kerk en de Theologische School.

Voor kinderen tot en met 3 jaar van uitgenodigde ouders is er vanaf aanstaande zondag crèche.

Wij maken bij het uitnodigen geen onderscheid naar leeftijd. Dat betekent dat ook leden van 70 jaar en ouder welkom zijn, mits zij goed gezond zijn. Het RIVM heeft het eerdere advies dat mensen van boven de 70 jaar beter geen kerkdiensten kunnen bezoeken, ingetrokken. Wel vragen wij deze leden om zorgvuldig een persoonlijke afweging te maken, met het oog op zichzelf en anderen, én zich strikt te houden aan de voorwaarden in de bijgevoegde instructie.

Uitzending van de diensten via onze website: Sinds vorige week kan live meeluisteren via onze eigen website zónder inlognaam en wachtwoord. Naluisteren op een ander moment kan alleen via het besloten deel mét inlognaam en wachtwoord.

Zingen in de eredienst. Zingen is een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Gelet op de richtlijnen van het RIVM en de adviezen die we hebben gekregen, hebben we daarmee weer een voorzichtige start gemaakt. We zullen het aantal te zingen coupletten beperkt houden. Van u vragen we om extra aandacht te geven aan de gezondheidseisen om te kunnen deelnemen aan de dienst, en om zachtjes en ingetogen te zingen.

Leest u de instructies (klik hier) voor het bijwonen van de eredienst goed door! U vindt ze op de coronapagina op onze website.

In hartelijke verbondenheid,

Uw kerkenraad

Gereformeerde Gemeente Gouda

Kerkdiensten KERKDIENSTEN

zondag 12 juli 2020 zondag 12 juli 16:30 uur Ds. G. Clements
zondag 19 juli 2020 zondag 19 juli 09:30 uur leesdienst
zondag 19 juli 2020 zondag 19 juli 16:30 uur leesdienst
zondag 26 juli 2020 zondag 26 juli 09:30 uur leesdienst

Activiteiten MEDEDELINGEN

Mededelingen omtrent coronavirus vrijdag 10 juli 15:45 uur, Gereformeerde Gemeente Gouda Hiervoor verwijzen we u naar de speciale coronapagina. meer »
Bezinning en verdieping dinsdag 31 maart 10:45 uur, Gereformeerde Gemeente Gouda Corona, een woord dat ieders leven raakt. Sinds een paar weken en op ongekende wijze. Misschien zit u door deze crisis ineens thuis. Met zorgen over uw gezondheid of inkomsten. meer »
Kerkelijke hulp woensdag 25 maart 08:30 uur, Gereformeerde Gemeente Gouda Heeft u kerkelijke hulp nodig of wilt u zich inzetten als vrijwilliger? meer »

ROUTE & CONTACT

Ger. Gem. Gouda
Nieuwe Gouwe O.Z. 2b
2801 SB Gouda

Predikant: ds. G. Clements

Koster: W. Buis
Telefoon: 0182 57 32 41
 
Scriba
scriba@gergemgouda.nl
 
Kerkradio GHZ: 
dhr. M. Slingerland
0182 53 74 70
mslingerland@kliksafe.nl
 
Websitecommissie: 
redactie@gergemgouda.nl
 
Route beschrijving:
Klik op de kaart voor uitgebreide routeinformatie.

Routebeschrijving