Mededeling erediensten

Update 27 februari 12:30

Geliefde gemeente,

Binnenkort hopen we weer Biddag te houden. Vorig jaar op Biddag was het de laatste keer dat we met de hele gemeente konden samenkomen. Al weer een jaar stempelt de corona onze kerkgang. Laat het gebed vermenigvuldigd mogen worden of de Heere in ontferming aan onze gemeente zou willen gedenken. Dat, ondanks de belemmeringen in het samenkomen, Zijn werk zal doorgaan: de bekering van jonge en oude zondaren, maar ook het onderwijs in de genade voor Zijn volk! Dat de onderlinge band zou mogen blijven. Geve de Heere ook bewogenheid met ons vaderland. Jona mocht het de inwoners van Ninevé verkondigen: ‘Wie weet, God mocht Zich wenden, en berouw hebben; en Hij mocht Zich wenden van de hittigheid Zijns toorns, dat wij niet vergingen!’ En de uitkomst was: ‘God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun bozen weg; en het berouwde God over het kwaad dat Hij gesproken had hun te zullen doen, en Hij deed het niet’ (Jona 3).

UITNODIGINGEN VOOR DE EREDIENSTEN

De tijden voor de zondagse diensten blijven als volgt: 09.30 uur, 16.00 uur en 19.00 uur. Tijdens de ochtend- en middagdienst is er crèche voor de jongste kinderen.

Op Biddag DV 10 maart houden we, anders dan u gewend was, drie diensten. Dit om méér gemeenteleden in staat te stellen de dienst in de kerk bij te wonen. De tijden voor de diensten zijn 09.30 uur, 14.30 uur en 19.00 uur. In alle drie diensten gaat de dominee voor. ’s Ochtends en ’s middags zal hij dezelfde preek houden.

Zondag 28 februari Ochtend C
Middag D
Avond E, F
Zondag 7 maart Ochtend G
Middag H
Avond I, J
Biddag 10 maart Morgen A
Middag B
Avond C

Voor de avonddiensten is de prekenserie van ds. Schot over Jakob bijna uit. Daarna hopen we het nieuwe boek van ds. Moerkerken te lezen over Jozua, ‘Leidsman naar de rust’.

CATECHISATIE

Nu de middelbare scholen en het MBO weer open gaan na de voorjaarsvakantie, hebben we besloten om ook de catechisatie weer fysiek te houden. We heten onze catechisanten vanaf DV maandag 1 maart welkom in de kerk en in het Hoornbeeck. We houden ons daarbij aan de coronaregels: iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar. In verband met de avondklok zijn de tijden aangepast. De eerste groep is van 19.00 tot 19.40 uur, de tweede van 19.50 tot 20.30 uur. Let goed op de locatie en de zaal waar je verwacht wordt!

In de kerk komen samen:

12 jarigen Br. Kersten in zaal 6 (bibliotheek)
13 jarigen  Br. Trouwborst in zaal 7
15 jarigen  Br. Van Bemmel in zaal 4
Belijdenis   Ds. Clements in zaal 1

    

In het Hoornbeeck komen de volgende groepen samen. Bij de ingang staat aangegeven in welk lokaal je moet zijn:

14 jarigen  Br. Van Gurp
16 jarigen    Br. Van Veldhuizen
17 jarigen  Br. Hoek
18 en 19 jarigen       Br. Grandia (aula)
20 jarigen en extra groep   Br. Brouwer

    

AVONDSLUITING VOOR GEMEENTELEDEN

Elke zaterdagavond wordt om 20.30 uur een avondsluiting gehouden. Deze wordt afwisselend verzorgd door onze dominee en enkele ouderlingen. Het is de bedoeling om dan een stukje te lezen uit de levensbeschrijving van William Huntington, en te besluiten met gebed en een Psalm. Het doel van deze avondsluiting is om, juist nu we elkaar weinig zien, de onderlinge verbondenheid te bevorderen, maar nog meer om te luisteren naar hoe de Heere werkte, en nog steeds wil werken, in een mensenleven. Het leven van Huntington laat Gods goedertierenheid voor tijdelijke en eeuwige zaken zien, die betoond wordt aan een zondig mens. 

VRAGEN OVER VACCINATIE

Vaccineren, moet je dat nu wel of niet doen? Hoe kan ik, bij een geopende Bijbel, een verantwoorde keus maken? Die vraag krijgt iedereen op zich af de komende tijd, en als u in de zorg werkt mogelijk al eerder dan andere mensen. Om u te helpen in uw gedachtevorming, vindt u op de coronapagina van onze website enkele bezinnende artikelen van predikanten uit ons kerkverband.

In verbondenheid,

Uw kerkenraad

Gereformeerde Gemeente Gouda

Kerkdiensten KERKDIENSTEN

zondag 7 maart 2021 zondag 07 maart 09:30 uur Ds. G. Clements
zondag 7 maart 2021 zondag 07 maart 16:00 uur Ds. G. Clements
zondag 7 maart 2021 zondag 07 maart 19:00 uur leesdienst
woensdag 10 maart 2021 woensdag 10 maart 09:30 uur Ds. G. Clements Biddag

Activiteiten MEDEDELINGEN

Mededelingen omtrent coronavirus zaterdag 27 februari 12:30 uur, Gereformeerde Gemeente Gouda Hiervoor verwijzen we u naar de speciale coronapagina. meer »
Bezinning en verdieping dinsdag 31 maart 10:45 uur, Gereformeerde Gemeente Gouda Corona, een woord dat ieders leven raakt. Sinds een paar weken en op ongekende wijze. Misschien zit u door deze crisis ineens thuis. Met zorgen over uw gezondheid of inkomsten. meer »
Kerkelijke hulp woensdag 25 maart 08:30 uur, Gereformeerde Gemeente Gouda Heeft u kerkelijke hulp nodig of wilt u zich inzetten als vrijwilliger? meer »

ROUTE & CONTACT

Ger. Gem. Gouda
Nieuwe Gouwe O.Z. 2b
2801 SB Gouda

Predikant: ds. G. Clements

Koster: W. Buis
Telefoon: 0182 57 32 41
 
Scriba
scriba@gergemgouda.nl
 
Kerkradio GHZ: 
dhr. M. Slingerland
0182 53 74 70
mslingerland@kliksafe.nl
 
Websitecommissie: 
redactie@gergemgouda.nl
 
Route beschrijving:
Klik op de kaart voor uitgebreide routeinformatie.

Routebeschrijving