Mededeling erediensten

Update 28 augustus 21:00

Geliefde gemeente,

Inmiddels liggen de zomermaanden achter ons. Komende week gaan de scholen weer open. Ook hopen we in september weer een begin te maken met kerkelijke activiteiten, zoals de catechisatie, de jeugdverenigingen en de koren. Meer informatie daarover volgt.

Het hart van ons gemeenteleven is de zondagse eredienst. Als kerkenraad willen we graag zoveel mogelijk gemeenteleden per dienst toelaten. Maar dat moet wel op een verantwoorde manier. Zeker in het licht van de oproep van onze regering na de stijging van het aantal coronabesmettingen.

Met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften willen we – anders dan zondag afgelezen – toch drie groepen per dienst uitnodigen. Daarbij hebben we uw medewerking nodig!

Twee dringende verzoeken:

  • Als u niet uitgenodigd bent, blijf dan thuis. Op die manier geven we iedereen evenveel gelegenheid om de diensten bij te wonen. De afgelopen weken waren er meerdere leden die ook naar de kerk kwamen als ze niet uitgenodigd waren. Nu de vakanties voorbij zijn, gaan wij ervan uit dat iedereen die kan ook gehoor geeft aan de uitnodiging. Daarvoor hebben we de ruimte in de kerkzaal nodig!
  • Als u uitgenodigd bent, volg dan in de kerk de instructies van de koster en zijn helpers. Zij wijzen u uw plaats en wij vragen u die plaats in te nemen. Er is goed nagedacht over de spreiding van de aanwezigen door de kerkruimte.

Met uw medewerking kan alles in goede banen geleid worden.

Belangrijk: de gemeente is ingedeeld in tien groepen: A tot en met J. Voor elke dienst worden drie groepen uitgenodigd. In de bijlage bij de mail van de koster, maar ook op het besloten deel van onze website, treft u de groepsindeling aan. Als uw groep aan de beurt is, verneemt u dat via de zondagse kanselboodschap en de email. De groepsindeling kunt u ook vinden op het besloten deel van onze website. U hoeft u niet aan- of af te melden.

Onderstaand het rooster voor de komende weken. Voor de doopdienst en de belijdenisdienst nodigen we minder groepen uit, zodat doopouders en belijdeniscatechisanten familie en vrienden kunnen uitnodigen.

Datum Dienst Groepen
Zondag 27 september Ochtend G, H, I
Middag J, A, B

 

De collecten zullen vanaf de kansel meegedeeld worden.

Voor kinderen tot en met 3 jaar van uitgenodigde ouders is er crèche.

Uitzending van de diensten via onze website: Live meeluisteren kan via onze eigen website zónder inlognaam en wachtwoord. Naluisteren op een ander moment kan alleen via het besloten deel mét inlognaam en wachtwoord; dit is beperkt tot de leden van onze gemeente.

Leest u de instructies (klik hier) voor het bijwonen van de eredienst goed door! U vindt ze op de coronapagina op onze website.

Moge de Heere door Zijn Geest een zegen verbinden aan de zondagse prediking. Hij geve onze dominee en de ouderlingen in de leesdiensten om het werk met liefde en bewogenheid te mogen doen!

In hartelijke verbondenheid,

Uw kerkenraad

Gereformeerde Gemeente Gouda

Kerkdiensten KERKDIENSTEN

zondag 27 september 2020 zondag 27 september 09:30 uur leesdienst
zondag 27 september 2020 zondag 27 september 16:30 uur leesdienst
zondag 4 oktober 2020 zondag 04 oktober 09:30 uur Ds. G. Clements
zondag 4 oktober 2020 zondag 04 oktober 16:30 uur Ds. G. Clements

Activiteiten MEDEDELINGEN

Mededelingen omtrent coronavirus vrijdag 28 augustus 21:00 uur, Gereformeerde Gemeente Gouda Hiervoor verwijzen we u naar de speciale coronapagina. meer »
Bezinning en verdieping dinsdag 31 maart 10:45 uur, Gereformeerde Gemeente Gouda Corona, een woord dat ieders leven raakt. Sinds een paar weken en op ongekende wijze. Misschien zit u door deze crisis ineens thuis. Met zorgen over uw gezondheid of inkomsten. meer »
Kerkelijke hulp woensdag 25 maart 08:30 uur, Gereformeerde Gemeente Gouda Heeft u kerkelijke hulp nodig of wilt u zich inzetten als vrijwilliger? meer »

ROUTE & CONTACT

Ger. Gem. Gouda
Nieuwe Gouwe O.Z. 2b
2801 SB Gouda

Predikant: ds. G. Clements

Koster: W. Buis
Telefoon: 0182 57 32 41
 
Scriba
scriba@gergemgouda.nl
 
Kerkradio GHZ: 
dhr. M. Slingerland
0182 53 74 70
mslingerland@kliksafe.nl
 
Websitecommissie: 
redactie@gergemgouda.nl
 
Route beschrijving:
Klik op de kaart voor uitgebreide routeinformatie.

Routebeschrijving