Mededeling erediensten

Update 20 novemver 15:15

Geliefde gemeente,

We willen u graag informeren over de diensten vanaf komende zondag DV 22 november.

DRIE DIENSTEN PER ZONDAG

De dichter van Psalm 42 dorstte van verlangen om de Heere in Zijn huis te ontmoeten: “Wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen?... Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de schare, en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof, onder de feesthoudende menigte”.

In de achterliggende tijd hebben veel gemeenteleden de wens geuit om vaker op te kunnen naar Gods huis, om onder het Woord te komen. Als kerkenraad vinden we het verantwoord om, gelet op de daling van de besmettingen, in die behoefte te voorzien.

Na rijp beraad hebben we besloten dat we vanaf DV zondag 22 november beginnen met een extra dienst per zondag. Daarnaast nodigen we vanaf komende zondag per dienst twee groepen uit. De afstand tussen deelnemers aan de dienst blijft ruimschoots boven de voorgeschreven 1,5 meter. Omdat in het overheidsbeleid en de adviezen voor kerken kinderen van 12 jaar en jonger niet meetellen voor het risico, kunnen we ook op verantwoorde wijze meer leden uitnodigen.

Dit betekent dat u niet één keer per vijf weken, maar minstens één keer per twee weken aan de beurt bent. U kunt dus vaker naar de kerk.

Uitgangspunt daarbij blijft dat elke dienst afzonderlijk gehouden wordt met inachtneming van alle coronavoorschriften.

De tijden voor de diensten worden: 09.30 uur, 16.30 uur en 19.00 uur. De avonddiensten zijn leesdiensten, waarbij een prekenserie gelezen zal worden. In het rooster zorgen we ervoor dat elke groep even vaak uitgenodigd wordt voor leesdiensten.

 

Zondag 22 november Ochtend E, F
Middag G, H
Avond I, J
Zondag 29 november Ochtend A, B
Middag C, D
Avond E, F
Zondag 6 december Ochtend G, H
Middag I, J
Avond A, B
Zondag 13 december Ochtend C, D
Middag E, F
Avond G, H

 

GEZONDHEIDSCHECK

Graag willen we als gemeente ons steentje eraan bijdragen dat verspreiding van het virus voorkomen wordt. Nogmaals roepen we u op om de gezondheidscheck serieus te nemen. Ook bij lichte klachten geldt: thuisblijven! Is iemand bij u thuis in afwachting van (de uitslag van) een coronatest, blijf dan allen thuis. Lees de instructies op onze website nog eens goed door.

CRÈCHE

Nu we twee groepen per dienst uitnodigen, wordt de crèche hervat. Er is crèche beschikbaar tijdens de ochtend- en de middagdienst, voor kinderen van 0 tot 3 jaar.

KINDEREN BETREKKEN BIJ DE PREEK 

Van ouders van jonge kinderen kan een zondag thuis meeluisteren het nodige vragen. Hoe houd je de aandacht van de kinderen erbij? Om de kinderen meer bij de preek te betrekken, kunt u dit werkblad voor kinderen downloaden en uitprinten. Laat de kinderen tijdens de dienst meeschrijven. Dat vergemakkelijkt ook het gezinsgesprek bij het koffiedrinken of aan tafel, na de dienst.

SAMENBINDENDE ACTIVITEITEN

We vinden het belangrijk om elkaar in deze tijd te blijven ontmoeten en spreken. Enkele gemeenteleden hebben plannen gemaakt om dat te bevorderen, dank daarvoor! Lees de folder ‘Ontmoeting in coronatijd’. Samen de kerkdiensten volgen, online samen boeken lezen en bespreken, wandelen in de natuur, of iets anders... Kijk wat u of jou aanspreekt en waar je aan mee wilt doen. Het eerder deze week genoemde idee van een digitaal kerkpleinmoment komt te vervallen.

DV WOENSDAG 25 NOVEMBER DIENST MET DS. J. VAN LAAR

Volgende week woensdag gaat ds. Van Laar uit Barneveld voor in onze gemeente. Opbrengst van de collecte is voor de zending. U kunt u vanaf maandagavond 23 november 19.00 uur voor deze dienst opgeven bij de koster, w.buis@gergemgouda.nl

Een hartelijke groet van uw kerkenraad

Gereformeerde Gemeente Gouda

Kerkdiensten KERKDIENSTEN

zondag 29 november 2020 zondag 29 november 09:30 uur leesdienst
zondag 29 november 2020 zondag 29 november 16:30 uur leesdienst
zondag 29 november 2020 zondag 29 november 19:00 uur leesdienst
zondag 6 december 2020 zondag 06 december 09:30 uur Ds. G. Clements

Activiteiten MEDEDELINGEN

Mededelingen omtrent coronavirus vrijdag 20 november 15:15 uur, Gereformeerde Gemeente Gouda Hiervoor verwijzen we u naar de speciale coronapagina. meer »
Bezinning en verdieping dinsdag 31 maart 10:45 uur, Gereformeerde Gemeente Gouda Corona, een woord dat ieders leven raakt. Sinds een paar weken en op ongekende wijze. Misschien zit u door deze crisis ineens thuis. Met zorgen over uw gezondheid of inkomsten. meer »
Kerkelijke hulp woensdag 25 maart 08:30 uur, Gereformeerde Gemeente Gouda Heeft u kerkelijke hulp nodig of wilt u zich inzetten als vrijwilliger? meer »
Jaarlijkse rondgang Zending zaterdag 21 december 19:30 uur, Ger. Gemeente Gouda Jaarlijkse rondgang zending, verkoop van kaarten, postzegels,kalender, boeken en cd's meer »

ROUTE & CONTACT

Ger. Gem. Gouda
Nieuwe Gouwe O.Z. 2b
2801 SB Gouda

Predikant: ds. G. Clements

Koster: W. Buis
Telefoon: 0182 57 32 41
 
Scriba
scriba@gergemgouda.nl
 
Kerkradio GHZ: 
dhr. M. Slingerland
0182 53 74 70
mslingerland@kliksafe.nl
 
Websitecommissie: 
redactie@gergemgouda.nl
 
Route beschrijving:
Klik op de kaart voor uitgebreide routeinformatie.

Routebeschrijving