Muziek

21-9-2024

Orgelbespeling met Samenzang

Dirk-Jan Versluis

Orgelconcert in de serie Bachconcerten (integrale uitvoering Bachwerken op orgels in de Gereformeerde Gemeenten) 

Aanvang 20.00 uur

Agenda

Jeugdkoor Jong Sursum Corda
Jeugdkoor Jong Sursum Corda

Het jeugdkoor van onze gemeente heet Jong Sursum Corda. De naam "Sursum Corda" betekent: "de harten omhoog" en geldt als de lijfspreuk van Johannes Calvijn. We zingen vooral psalmen en geestelijke liederen. Af en toe hebben we ook vaderlandse liederen op het programma staan. Hoogtepunten voor ons koor zijn natuurlijk de uitvoeringen. Ieder jaar zingen we op de kerstzangavond in de eigen kerk. We zingen regelmatig in een zorgcentrum of voor organisaties als Woord en Daad. Heel af en toe zingen we op een Bondsdag. Bij alle uitvoeringen bent u heel hartelijk welkom! Als je tussen de 5 en 15 jaar oud bent, mag je meezingen in ons koor. Normaal gesproken repeteren we elke donderdagavond van 19.00 uur tot 19.45 uur. Je kunt je opgeven via jongsursumcorda@gergemgouda.nl

Gemengd koor Sursum Corda
Gemengd koor Sursum Corda

Gemengd koor Sursum Corda is voor zangers vanaf 15 jaar, die een avond willen ontspannen en muziek willen maken. We zijn opgericht met het doel: het zingen en ten gehore brengen van psalmen en geestelijke liederen. Dit willen wij doen tot eer van God en tot stichting van de gemeente. Het repertoire dat we instuderen is gevarieerd, van oude muziek (koralen van Bach en Mendelssohn) tot hedendaagse bewerkingen in verschillende stijlen. Dit alles hoofdzakelijk in het Nederlands, op z’n tijd ook Duits of Engels. Het koor repeteert wekelijks met veel plezier. De ingestudeerde muziek wordt ten gehore gebracht op o.a. zangavonden (Kerst en Pasen), op Bondsdagen, in verzorgingstehuizen en op evangelisatieposten. We zingen regelmatig met een orkest. Onze dirigent is Eline Bokkers. Meezingen? Stuur uw bericht naar sursumcorda@gergemgouda.nl. We oefenen elke dinsdagavond, van 20.00 – 22.00 uur in de grote zaal van de kerk.

Orgelbespelingen
Orgelbespelingen

Muziek rond het Van Vulpen orgel: Het prachtige Van Vulpenorgel wordt regelmatig bespeeld door professionele organisten, soms met medewerking van een koor of solist. De orgelbespelingen worden georganiseerd door de Commissie Orgelconcerten Gereformeerde Gemeente Gouda (COGGG). Deze concerten zijn gratis toegankelijk. Wel wordt er bij de uitgang een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. We beginnen deze bijeenkomsten met een meditatief moment (schriftlezing en gebed). Meestal is er ook enkele malen samenzang. Na afloop is er in de hal van de kerk gratis koffie of thee verkrijgbaar. U kunt de orgelavonden vinden in de agenda op de homepage. Voor meer informatie over het orgel ga naar de pagina 'Kerkgebouw en orgel'. Wilt u contact met de organisatoren? Dat kan via orgelconcerten@gergemgouda.nl.

Muziek
Muziek

21-9-2024

Orgelbespeling met Samenzang

Dirk-Jan Versluis

Orgelconcert in de serie Bachconcerten (integrale uitvoering Bachwerken op orgels in de Gereformeerde Gemeenten) 

Aanvang 20.00 uur