Wie zijn wij?

In onze diensten klinkt de boodschap van het Evangelie. Deze boodschap mag u niet missen! Iedereen, lid van de kerk of niet, is een zondaar en kan onmogelijk doen wat God van ons vraagt. Als we doorleven zoals we geboren zijn, wacht ons een eeuwige ondergang. Het Evangelie laat ons horen dat er genade en redding is voor zondaren. God heeft Zijn Zoon gezonden. Door Zijn offer aan het kruis is vergeving van zonden en vrede met God te krijgen.

Door de Heilige Geest wil God ons leven vernieuwen. We noemen dat wedergeboorte of bekering. De Heilige Geest leert ons om te leven in overeenstemming met de Tien Geboden, de leefregels die God ons gegeven heeft. Aan Zijn kinderen belooft God dat Hij ze hun leven lang zal beschermen en leiden. Na hun dood zullen zij het eeuwige leven krijgen en altijd bij Hem in de hemel zijn. Wat een heerlijke toekomst!

Onze gemeente is onderdeel van het kerkverband Gereformeerde Gemeenten, met lokale gemeenten in Nederland, de VS, Canada, Zuid Afrika en Nieuw Zeeland. De uitgangspunten van ons geloof kunt u vinden in de apostolische belijdenissen, de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561), Heidelbergse Catechismus (1563) en de Dordtse Leerregels (1619). U kunt ze allemaal hier vinden.