Jongeren 

Catechisatie

In onze gemeente krijgt elke jongere vanaf twaalf jaar catechisatie. Op de maandagavond ontmoeten we elkaar rond een opengeslagen Bijbel. Elk jaar wordt een ander deel van onze geloofsleer behandeld. We doen dit aan de hand van de Heidelbergse Catechismus, het vragenboekje van ds. A. Hellenbroek, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Zo worden onze jongeren stap voor stap voorbereid op het doen van openbare geloofsbelijdenis. 

Jeugdverenigingen

Onze gemeente kent een vijftal actieve jeugdverenigingen, voor verschillende leeftijdsgroepen. Om de twee weken komen de jongeren van onze gemeente op vrijdagavond bijeen in het kerkgebouw. De leiding denkt met jongeren aan de hand van de Bijbel na over allerlei belangrijke onderwerpen, zoals: God, geloof, bekering, de Bijbel, muziek, media, studiekeuze, vrijetijdsbesteding en andere actuele thema’s. Daarnaast is de JV er ook voor gezellige dingen en leuke activiteiten. Denk aan gezamenlijke maaltijden een strandwandeling of  sportavond, oliebollen bakken voor een goed doel, de gemeente van een maaltijd voorzien, het bezoeken van ouderen uit de gemeente, een spannende dropping en natuurlijk de jaarlijkse Bondsdag!

 

JV -12

JV -12

Benjamin
JV +12

JV +12

Jonathan
JV +13

JV +13

Onesimus
JV +14

JV +14

Timotheüs
JV +16

JV +16

Tolle Lege

Wil je aanhaken?

Stuur je bericht naar één van de volgende adressen:

JV -12 Benjamin  jvmin12@gergemgouda.nl
JV +12 Jonathan  jvplus12jonathan@gergemgouda.nl
JV +13 Onesimus  jvplus13onesimus@gergemgouda.nl
JV +14 Timotheüs  jvplus14@gergemgouda.nl
JV +16 Tolle Lege  jvplus16@gergemgouda.nl

Via de kerkbode, de mail of whatsapp kun je op de hoogte blijven van de activiteiten.