Gereformeerde Gemeente Gouda

Ha jongens en meisjes!

Ben jij een 1e klasser van het voortgezet onderwijs?

Dan ben je van harte welkom op de JV +12 Jonathan!

Om de twee weken op de vrijdagavond komen we bij elkaar in 1 van de zalen van de kerk.

De avonden beginnen altijd om 19.30 uur. We beginnen de avonden met gebed, en zingen een psalm.

Daarnaast lezen we met elkaar een stukje uit de Bijbel. Meestal houdt iemand van de leiding een inleiding.

Dit kan gaan over uiteen lopende onderwerpen vanuit de Bijbel, maar ook actuele onderwerpen komen regelmatig ter sprake. Vaak behandelen we een treffer ( jv blad van de jbgg). En soms gaan we in groepjes zitten en doen dan een Bijbelstudie.

Ontspanning

Naast bezig zijn rondom het Woord van God, is de JV er ook voor ontmoeting. Vaak doen we na de pauze met elkaar leuke en actieve activiteiten!

Een aantal vaste onderdelen van de JV zijn: ​

- Aan het begin van het jaar een uitje naar het strand

- Een keer sporten in de gymzaal

- Ouderen bezoeken of een high tea voor ouderen organiseren

- bondsdag en daarna een gezellig uitje

Datums van de avonden seizoen 2019/2020

2019: 06-09, 20-09, 04-10, 18-10, 01-11, 15-11, 29-11, 13-12.

2020: 10-01, 24-01, 07-02, 21-02, 06-03, 20-03, 03-04, 17-04.

Bondsdag

Zaterdag 16 mei is er de jaarlijkse bondsdag.

We hopen dan naar de kerk te gaan. en 's middags maken we er een leuke middag van!

Contributie

De contributie is €20,-per seizoen.(hier zijn de bondsdagkosten al mee verrekend) Wil jij, of jouw ouders, het geld overmaken naar bankrekeningnummer NL92 RABO 0339931698 t.n.v. JV Jonathan te Gouda? Graag onder vermelding van je voor- en achternaam

Contact

Als je vragen hebt, stuur dan een e-mail naar:jvplus12jonathan@gergemgouda.nl

wij hopen jullie op de JV te ontmoeten!

een hartelijke groet van:

Henk Middelkoop, Klazina Labruyere, Janneke Stout