Bijbelkringen

In onze gemeente zijn verschillende Bijbelkringen actief. U bent van harte uitgenodigd om u bij één van deze kringen aan te sluiten. “Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen” Joh. 5:39

 

Berea
Berea

Bij kring Berea bestuderen we ieder jaar een gedeelte uit de Bijbel. We proberen daarbij het Oude Testament met het Nieuwe Testament af te wisselen. We bespreken bijvoorbeeld brieven van Paulus of één van de kleine profeten. Ieder verenigingsjaar beginnen we weer met een nieuw bijbelboek. Voor de pauze leest één van onze leden zijn of haar inleiding voor. Na de pauze bespreken we de vragen die we vaak van te voren naar elkaar doormailen. Wij vergaderen eens in de drie weken op dinsdagavond in één van onze verenigingszalen. In de kerkbode wordt altijd de juiste datum en het hoofdstuk dat aan de beurt is, vermeld. Wilt u aanschuiven? Stuur een bericht naar bijbelkringberea@gergemgouda.nl

Bij de Bron
Bij de Bron

Bij de Bron is een Bijbelkring voor jongvolwassenen vanaf ongeveer 20 jaar oud. Elke week komen we op maandagavond bij elkaar bij iemand thuis, om een gedeelte uit Gods Woord te bespreken. Meestal behandelen we een Bijbelboek, maar soms ook een bepaald thema als uitgangspunt, zoals: ‘gebeden in de Bijbel’ of ‘de Joodse feesten’. Naast het onderzoeken van de Bijbel, is er ook ruimte voor ontmoeting van elkaar, tijdens de koffie of na afloop, waarbij we een hapje en drankje nuttigen. Het seizoen sluiten we af met een jaarlijkse barbecue. Interesse? Neem contact op via  bijbelkringbijdebron@gergemgouda.nl

Ichthus
Ichthus

Op Bijbelkring Ichthus willen we met elkaar de Bijbel bestuderen en onderzoeken wat de Heere tot ons wil zeggen door Zijn Woord. Daarnaast is het goed om elkaar als gemeenteleden te ontmoeten en met elkaar mee te leven. Gemeenteleden zijn bij ons van harte welkom, leden van onze Bijbelkring zijn ongeveer 25 jaar of ouder. We ontmoeten elkaar om de drie weken op woensdagavond bij een van de leden thuis. Belangstellenden zijn van harte welkom! De data en plaats van de bijbelkringavonden worden bekend gemaakt in de kerkbode. Informatie over de Bijbelkring kan worden opgevraagd via bijbelkringichtus@gergemgouda.nl

Leeskring
Leeskring

Náást de Bijbelkringen is er de Leeskring over de Redelijke Godsdienst van Wilhelmus à Brakel. Brakel is een belangrijke vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie, de traditie waarin onze gemeente wil staan. Vier keer per jaar komen we samen om een hoofdstuk uit dit prachtige werk te bestuderen. M.b.v. een leeswijzer is de voorbereiding wel een stuk gemakkelijker gemaakt: je hebt snel overzicht over de stof. Op de Brakelavonden wordt eerst een korte inleiding gegeven: de belangrijkste thema’s van het hoofdstuk worden aangestipt en toegelicht. Daarna volgt een discussie aan de hand van vragen. In de tweede instantie trekken we de lijn door naar onze eigen tijd en naar de vragen die ons daarbij bezighouden. Zou u graag met deze kring kennismaken? Dat kan via leeskringbrakel@gergemgouda.nl