Mededeling van de kerkenraad in verband met het coronavirus

Update 27 maart 22:00

Geliefde gemeente,

Graag informeren we u over de mogelijkheden om in deze ingrijpende periode toch met het Woord en met elkaar verbonden te blijven.

 • Zolang de overheidsmaatregelen tegen verspreiding van corona gelden, zijn de erediensten voor de gemeenteleden alleen via internet te volgen.
 • Speciaal voor de bewoners van Winterdijk: de diensten zijn te volgen op de manier zoals u dat altijd al gewend was.
 • De diensten vinden plaats op de normale tijden, om 09.30 en 16.30 uur. Bij de diensten zijn alleen de dominee, de ouderling van dienst, de organist en de koster aanwezig. Zij mogen, indien zij dat wensen, hun gezinsleden meenemen.
 • Mocht bij het kijken naar de dienst de internetverbinding haperen, schakelt u dan terug naar alléén geluid. Om de capaciteit van de website niet te overbelasten, vragen we u dringend per gezin via één computer mee te luisteren.
 • Collecten: de kerkenraad vraagt graag uw aandacht voor de zondagse giften. Er zijn drie mogelijkheden voor het doen van uw giften. Zie hier de uitleg daarover.
 • Alle kerkelijke bijeenkomsten en activiteiten zijn tot nader order afgelast.
 • Huisbezoeken komen tot nader order te vervallen. Bijzondere pastorale zorg kan wel verleend worden, in goed overleg tussen u als lid en uw wijkouderling, de dominee of de pastoraal werker. U mag altijd telefonisch contact opnemen met uw wijkouderling.
 • Elke woensdagavond worden om 19.30 uur via deze website preken en meditaties uitgezonden van predikanten uit ons kerkverband. Elke vrijdagavond wordt om 19.30 uur een meditatie van onze dominee uitgezonden. Maakt u gebruik van de mogelijkheid om mee te luisteren!  U kunt meeluisteren via het besloten deel. Indien u uw inloggegevens niet kunt vinden, graag contact opnemen met de koster.
 • Vanaf DV maandagavond 30 maart houdt onze dominee elke maandagavond om 20.00 uur inleidingen voor de catechisanten over de Christenreis. Zie voor meer informatie de email die aan u als gemeenteleden is verstuurd.

Om de koster en de scriba te ontlasten, verzoeken we u bij alle vragen over bovenstaande contact op te nemen met uw wijkouderling. Bewoners van de Winterdijk kunnen bij vragen bellen met ouderling Van de Graaf (06-5208 7351).

Heeft u kerkelijke hulp nodig of wilt u zich inzetten als vrijwilliger?

 • Gemeenteleden die niet in staat zijn om boodschappen te doen of te laten doen, kunnen zich aanmelden op http://www.samenvoorgoud.nl/boodschappendienst . U kunt uw gegevens op deze site achterlaten, dan wordt u gekoppeld met een vrijwilliger uit de omgeving die uw boodschappen doet. Als u niet in de mogelijkheid bent zich online aan te melden, kunt u contact opnemen met de coördinatoren van de kerkelijke hulp, telefoonnummer (0182) 393954.
 • Loopt het thuisonderwijs aan uw kind(eren) uit de hand en kan de school u niet verder helpen? Dan kunt u ook contact opnemen met de kerkelijke hulp.
 • Gemeenteleden die zich willen opgeven als vrijwilliger kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren (kerkelijkehulp@gergemgouda.nl).

 

We wensen u van harte Gods onmisbare nabijheid toe in uw eigen situatie. Mogen de woorden van Psalm 121 door genade de praktijk van ons leven zijn: “Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen. De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw aan uw rechterhand”.

Uw kerkenraad, 27 maart 2020

Gereformeerde Gemeente Gouda

Agenda Agenda

Er zijn op dit moment geen agenda berichten.

We willen ons even voorstellen en u laten weten wat ´De Creaclub´ is.

We zijn een kleine club, waar zeker nog plaats is voor veel meer leden. Van harte welkom dus!

Een keer in de drie weken komen we bij elkaar in een zaal van onze kerk. Deze zaal heeft een speciale vloer, zodat deze makkelijk schoon te maken is. Daar zijn we blij mee.

Op een avond van de club, zijn we ongeveer twee uur bij elkaar, om met elkaar dingen te maken voor o.a. de zendingsmarkt, die meestal op de eerste zaterdag van april gehouden wordt. Verder verzorgen we voor de verkoping van de vrouwenvereniging in oktober een kraam met gedroogde hortensiastukken. Deze stukken worden in de week voor de verkoping bij een van de leden thuis gemaakt.

Iedereen doet iets wat zij leuk vindt, en wat verkoopbaar is. Soms worden er dingen samen gemaakt. Maar het is de bedoeling dat iedereen voor zichzelf bedenkt wat zij wil maken. Wordt er nu alleen maar hard gewerkt? Nee hoor, het gebeurt ook dat er van ´werken´ niet zoveel komt, maar dat we met elkaar toch terug kijken op een fijne avond.

Het komt er over het algemeen op neer, dat de avonden te weinig zijn, om alles af te krijgen, wat betekent dat er thuis door onze leden ook heel wat werk verzet wordt.

Al met al een gezellige club, die zeker meer leden kan gebruiken. Heb je zin om creatief bezig te zijn, en heb je ideeen wat je zou willen maken? Kom gerust eens vrijblijvend één van onze avonden bezoeken. Met elkaar komen we vast tot een gezellige kraam, waar we onze spullen verkopen en zo een steentje bijdragen aan het steunen van de zending.

Heeft u vragen of wilt u liever even iemand spreken, contact gerust even onderstaand persoon:

Hennie Hoogendoorn telefoonnummer: 0348 502 405

of liever via de mail:  hhoogendoorn68@hotmail.com

Hartelijke groeten van alle leden van de creaclub. En misschien tot ziens?!

De komende avonden in het tweede half jaar van 2019 is er crea-club op:

->28 januari

->18 februari

->10 maart

->31 maart

->21 april

-> 12 mei

-> 2 juni

 

De avonden beginnen om 19.30u en zijn rond 21.30u afgelopen.