Mededeling erediensten tijdens vakantieperiode

Update 16 juli 16:15

Geliefde gemeente,

Vanaf komende zondag begint in onze regio de vakantieperiode. Na een intensieve periode, waarin we u wekelijks op de hoogte hielden, sturen we u ditmaal alle noodzakelijke informatie voor de komende weken.

Belangrijk: Voor elke dienst nodigen wij een aantal personen uit. De gemeente is daartoe ingedeeld in tien groepen: A tot en met J. Voor elke dienst worden tijdens de vakantieweken niet twee, maar drie groepen uitgenodigd. 'In de bijlage bij de mail van de koster, maar ook op het besloten deel van onze website, treft u de groepsindeling aan. Als uw groep aan de beurt is, verneemt u dat via de kerkbode, de kanselboodschap en de email. De groepsindeling kunt u ook vinden op het besloten deel van onze website. U hoeft u niet aan- of af te melden.

Datum

Dienst

Groepen

Zondag 19 juli

 

Ochtend

J, A, B

Middag

C, D, E

Zondag 26 juli

Ochtend

F, G, H

Middag

I, J, A

Zondag 2 augustus

Ochtend

B, C, D

Middag

E, F, G

Zondag 9 augustus

Ochtend

H, I, J

Middag

A, B, C

Zondag 16 augustus

Ochtend

D, E, F

Middag

G, H, I

Zondag 23 augustus

Ochtend

J, A, B

Middag

C, D, E

Zondag 30 augustus

Ochtend

F, G, H

Middag

I, J, A

 

Zoals de meesten van u inmiddels een keer hebben meegemaakt, doen de koster en zijn helpers er alles aan om u in de kerk een gepaste plek te geven. Houd er rekening mee dat persoonlijke wensen niet altijd ingewilligd kunnen worden. We vragen daarvoor uw begrip.

De collecten zullen vanaf de kansel meegedeeld worden.

Voor kinderen tot en met 3 jaar van uitgenodigde ouders is er crèche.

Wij maken bij het uitnodigen geen onderscheid naar leeftijd. Dat betekent dat ook leden van 70 jaar en ouder welkom zijn, mits zij goed gezond zijn. Het RIVM heeft het eerdere advies dat mensen van boven de 70 jaar beter geen kerkdiensten kunnen bezoeken, ingetrokken. Wel vragen wij deze leden om zorgvuldig een persoonlijke afweging te maken, met het oog op zichzelf en anderen, én zich strikt te houden aan de voorwaarden in de bijgevoegde instructie.

Uitzending van de diensten via onze website: Live meeluisteren kan via onze eigen website zónder inlognaam en wachtwoord. Naluisteren op een ander moment kan alleen via het besloten deel mét inlognaam en wachtwoord; dit is beperkt tot de leden van onze gemeente.

Zingen in de eredienst. Zingen is een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Gelet op de richtlijnen van het RIVM en de adviezen die we hebben gekregen, zijn we vanaf juli weer begonnen met de samenzang. We zullen het aantal te zingen coupletten beperkt houden. Van u vragen we om extra aandacht te geven aan de gezondheidseisen om te kunnen deelnemen aan de dienst, en om zachtjes en ingetogen te zingen.

Leest u de instructies (klik hier) voor het bijwonen van de eredienst goed door! U vindt ze op de coronapagina op onze website.

We willen u een goede vakantieperiode toewensen, thuis of op een andere bestemming.

Moge de Heere door Zijn Geest een zegen verbinden aan de zondagse prediking. Hij geve onze dominee en de ouderlingen in de leesdiensten om het werk met liefde en bewogenheid te mogen doen!

In hartelijke verbondenheid,

Uw kerkenraad

Gereformeerde Gemeente Gouda

Agenda Agenda

Er zijn op dit moment geen agenda berichten.

We willen ons even voorstellen en u laten weten wat ´De Creaclub´ is.

We zijn een kleine club, waar zeker nog plaats is voor veel meer leden. Van harte welkom dus!

Een keer in de drie weken komen we bij elkaar in een zaal van onze kerk. Deze zaal heeft een speciale vloer, zodat deze makkelijk schoon te maken is. Daar zijn we blij mee.

Op een avond van de club, zijn we ongeveer twee uur bij elkaar, om met elkaar dingen te maken voor o.a. de zendingsmarkt, die meestal op de eerste zaterdag van april gehouden wordt. Verder verzorgen we voor de verkoping van de vrouwenvereniging in oktober een kraam met gedroogde hortensiastukken. Deze stukken worden in de week voor de verkoping bij een van de leden thuis gemaakt.

Iedereen doet iets wat zij leuk vindt, en wat verkoopbaar is. Soms worden er dingen samen gemaakt. Maar het is de bedoeling dat iedereen voor zichzelf bedenkt wat zij wil maken. Wordt er nu alleen maar hard gewerkt? Nee hoor, het gebeurt ook dat er van ´werken´ niet zoveel komt, maar dat we met elkaar toch terug kijken op een fijne avond.

Het komt er over het algemeen op neer, dat de avonden te weinig zijn, om alles af te krijgen, wat betekent dat er thuis door onze leden ook heel wat werk verzet wordt.

Al met al een gezellige club, die zeker meer leden kan gebruiken. Heb je zin om creatief bezig te zijn, en heb je ideeen wat je zou willen maken? Kom gerust eens vrijblijvend één van onze avonden bezoeken. Met elkaar komen we vast tot een gezellige kraam, waar we onze spullen verkopen en zo een steentje bijdragen aan het steunen van de zending.

Heeft u vragen of wilt u liever even iemand spreken, contact gerust even onderstaand persoon:

Hennie Hoogendoorn telefoonnummer: 0348 502 405

of liever via de mail:  hhoogendoorn68@hotmail.com

Hartelijke groeten van alle leden van de creaclub. En misschien tot ziens?!

De komende avonden in het tweede half jaar van 2019 is er crea-club op:

->28 januari

->18 februari

->10 maart

->31 maart

->21 april

-> 12 mei

-> 2 juni

 

De avonden beginnen om 19.30u en zijn rond 21.30u afgelopen.