Mededeling over kerkdiensten met 30 personen

Update 27 mei 18:30

Geliefde gemeente,

Op DV maandag 1 juni, Tweede Pinksterdag, is het zover. Dan kunnen we voor het eerst weer groepen leden verwelkomen in de dienst. Onze regering heeft versoepelingen afgekondigd, en dat betekent voor ons dat we de komende maand per dienst 30 leden mogen uitnodigen. Door middel van deze brief informeren we u daarover.

Laten we voorop stellen dat we met gemengde gevoelens vervuld zijn als we dit schrijven. Immers, de HEERE spreekt in deze crisis tot ons, en wie neemt Zijn stem ter harte? Het is ingrijpend dat we al weken niet meer onze plek in Gods huis konden innemen, dat de sacramenten uitgesteld moesten worden, dat komende maandag onze belijdeniscatechisanten hun ja-woord nog niet kunnen geven. Anderzijds past ons dankbaarheid, nu de situatie in ons land verbetert en stap voor stap meer ruimte gegeven wordt voor samenkomsten.

Vanaf deze week zullen we elke woensdag 30 personen uitnodigen voor elke dienst. We beginnen bij het begin van het alfabet en gaan zo de lijst door. We realiseren ons dat dit teleurstellend kan zijn voor de leden van wie de achternaam met een W of een Z begint, maar elk alternatief (bijv. op wijk, op postcode) kent dezelfde nadelen. Voor de meesten van ons zal dit geduld vragen.

Degenen die uitgenodigd worden, worden gemaild of gebeld. Behoort u tot de genodigden, dan moet u zich vóór vrijdagavond aanmelden en aangeven met hoeveel personen u komt. Als u niet komt, moet u zich vóór vrijdagavond afmelden, zodat de volgende leden op de lijst nog vóór zondag uitgenodigd kunnen worden. Dus, in beide gevallen verwachten we een reactie van u. We streven ernaar dat alle 30 plaatsen die we per week kunnen bieden, ook echt bezet zijn!

Wij maken bij het uitnodigen geen onderscheid naar leeftijd. Dat betekent dat ook leden van 70 jaar en ouder welkom zijn, mits zij goed gezond zijn. Volgens het RIVM behoren zij tot een risicogroep. Echter, wij willen deze leden niet de eigen verantwoordelijkheid ontnemen. Wel vragen wij deze leden om zorgvuldig een persoonlijke afweging te maken, met het oog op zichzelf en anderen, én zich strikt te houden aan de voorwaarden in de bijgevoegde instructie.

Als kerkenraad hebben we goed nagedacht over het zingen in de eredienst. We beschouwen het zingen als een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Tegelijkertijd nemen we de berichten over de risico’s serieus. De koster zal er voor zorgen dat de uitgenodigde leden ruim verspreid over onze grote kerkzaal zitten. Ook willen we aan u vragen om zachtjes te zingen. De kerkzaal zal twee uur vóór en twee uur ná de dienst maximaal geventileerd worden. Tijdens de dienst wordt er minimaal geventileerd, om risico’s op verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Ondertussen blijven we als kerkenraad nieuwe inzichten over de risico’s van zingen goed volgen.

De maand juni is door de regering bestempeld als een ‘testmaand’. We hopen en bidden dat de versoepelingen verantwoord blijken te zijn en dat het virus niet opnieuw oplaait. We zullen u van week tot week informeren over de gang van zaken, ook over de aangekondigde verruiming naar 100 deelnemers vanaf DV 1 juli.

Tot slot willen we u vragen om de instructies (kik hier) goed door te lezen en op te volgen.

Bij vragen: mail kerkdienstggg@gmail.com of bel naar de kosterij: 0182 – 573241.

 

Gereformeerde Gemeente Gouda

Agenda Agenda

Er zijn op dit moment geen agenda berichten.

We willen ons even voorstellen en u laten weten wat ´De Creaclub´ is.

We zijn een kleine club, waar zeker nog plaats is voor veel meer leden. Van harte welkom dus!

Een keer in de drie weken komen we bij elkaar in een zaal van onze kerk. Deze zaal heeft een speciale vloer, zodat deze makkelijk schoon te maken is. Daar zijn we blij mee.

Op een avond van de club, zijn we ongeveer twee uur bij elkaar, om met elkaar dingen te maken voor o.a. de zendingsmarkt, die meestal op de eerste zaterdag van april gehouden wordt. Verder verzorgen we voor de verkoping van de vrouwenvereniging in oktober een kraam met gedroogde hortensiastukken. Deze stukken worden in de week voor de verkoping bij een van de leden thuis gemaakt.

Iedereen doet iets wat zij leuk vindt, en wat verkoopbaar is. Soms worden er dingen samen gemaakt. Maar het is de bedoeling dat iedereen voor zichzelf bedenkt wat zij wil maken. Wordt er nu alleen maar hard gewerkt? Nee hoor, het gebeurt ook dat er van ´werken´ niet zoveel komt, maar dat we met elkaar toch terug kijken op een fijne avond.

Het komt er over het algemeen op neer, dat de avonden te weinig zijn, om alles af te krijgen, wat betekent dat er thuis door onze leden ook heel wat werk verzet wordt.

Al met al een gezellige club, die zeker meer leden kan gebruiken. Heb je zin om creatief bezig te zijn, en heb je ideeen wat je zou willen maken? Kom gerust eens vrijblijvend één van onze avonden bezoeken. Met elkaar komen we vast tot een gezellige kraam, waar we onze spullen verkopen en zo een steentje bijdragen aan het steunen van de zending.

Heeft u vragen of wilt u liever even iemand spreken, contact gerust even onderstaand persoon:

Hennie Hoogendoorn telefoonnummer: 0348 502 405

of liever via de mail:  hhoogendoorn68@hotmail.com

Hartelijke groeten van alle leden van de creaclub. En misschien tot ziens?!

De komende avonden in het tweede half jaar van 2019 is er crea-club op:

->28 januari

->18 februari

->10 maart

->31 maart

->21 april

-> 12 mei

-> 2 juni

 

De avonden beginnen om 19.30u en zijn rond 21.30u afgelopen.