Mededeling erediensten tijdens vakantieperiode

Update 16 juli 16:15

Geliefde gemeente,

Vanaf komende zondag begint in onze regio de vakantieperiode. Na een intensieve periode, waarin we u wekelijks op de hoogte hielden, sturen we u ditmaal alle noodzakelijke informatie voor de komende weken.

Belangrijk: Voor elke dienst nodigen wij een aantal personen uit. De gemeente is daartoe ingedeeld in tien groepen: A tot en met J. Voor elke dienst worden tijdens de vakantieweken niet twee, maar drie groepen uitgenodigd. 'In de bijlage bij de mail van de koster, maar ook op het besloten deel van onze website, treft u de groepsindeling aan. Als uw groep aan de beurt is, verneemt u dat via de kerkbode, de kanselboodschap en de email. De groepsindeling kunt u ook vinden op het besloten deel van onze website. U hoeft u niet aan- of af te melden.

Datum

Dienst

Groepen

Zondag 19 juli

 

Ochtend

J, A, B

Middag

C, D, E

Zondag 26 juli

Ochtend

F, G, H

Middag

I, J, A

Zondag 2 augustus

Ochtend

B, C, D

Middag

E, F, G

Zondag 9 augustus

Ochtend

H, I, J

Middag

A, B, C

Zondag 16 augustus

Ochtend

D, E, F

Middag

G, H, I

Zondag 23 augustus

Ochtend

J, A, B

Middag

C, D, E

Zondag 30 augustus

Ochtend

F, G, H

Middag

I, J, A

 

Zoals de meesten van u inmiddels een keer hebben meegemaakt, doen de koster en zijn helpers er alles aan om u in de kerk een gepaste plek te geven. Houd er rekening mee dat persoonlijke wensen niet altijd ingewilligd kunnen worden. We vragen daarvoor uw begrip.

De collecten zullen vanaf de kansel meegedeeld worden.

Voor kinderen tot en met 3 jaar van uitgenodigde ouders is er crèche.

Wij maken bij het uitnodigen geen onderscheid naar leeftijd. Dat betekent dat ook leden van 70 jaar en ouder welkom zijn, mits zij goed gezond zijn. Het RIVM heeft het eerdere advies dat mensen van boven de 70 jaar beter geen kerkdiensten kunnen bezoeken, ingetrokken. Wel vragen wij deze leden om zorgvuldig een persoonlijke afweging te maken, met het oog op zichzelf en anderen, én zich strikt te houden aan de voorwaarden in de bijgevoegde instructie.

Uitzending van de diensten via onze website: Live meeluisteren kan via onze eigen website zónder inlognaam en wachtwoord. Naluisteren op een ander moment kan alleen via het besloten deel mét inlognaam en wachtwoord; dit is beperkt tot de leden van onze gemeente.

Zingen in de eredienst. Zingen is een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Gelet op de richtlijnen van het RIVM en de adviezen die we hebben gekregen, zijn we vanaf juli weer begonnen met de samenzang. We zullen het aantal te zingen coupletten beperkt houden. Van u vragen we om extra aandacht te geven aan de gezondheidseisen om te kunnen deelnemen aan de dienst, en om zachtjes en ingetogen te zingen.

Leest u de instructies (klik hier) voor het bijwonen van de eredienst goed door! U vindt ze op de coronapagina op onze website.

We willen u een goede vakantieperiode toewensen, thuis of op een andere bestemming.

Moge de Heere door Zijn Geest een zegen verbinden aan de zondagse prediking. Hij geve onze dominee en de ouderlingen in de leesdiensten om het werk met liefde en bewogenheid te mogen doen!

In hartelijke verbondenheid,

Uw kerkenraad

Gereformeerde Gemeente Gouda

Bezinning en verdieping

dinsdag 31 maart, Gereformeerde Gemeente Gouda Corona, een woord dat ieders leven raakt. Sinds een paar weken en op ongekende wijze. Misschien zit u door deze crisis ineens thuis. Met zorgen over uw gezondheid of inkomsten.

Mogelijk bent u juist extra druk met uw werk omdat u een zogenaamd vitaal beroep heeft. Deze crisis raakt ons leven juist zo sterk vanwege de onzichtbare dreiging. Bij sommige mensen geeft het ook angst en onrust. Wat gaat er verder nog gebeuren?

Deze crisis moet ons wat leren. Lees daarvoor de Bijbel. Het beste Medicijn in deze omstandigheden. Lees bijvoorbeeld de profeet Jesaja. In zijn tijd is het land Israël in grote nood en zorg. En wat raadt hij zijn volk aan? Vertrouwt op de HEERE tot in der eeuwigheid, want in de Heere HEERE is een eeuwige Rotssteen (Jesaja 26:4).

In alle nood en zorgen, als je de Heere nog niet echt kent met je hart, zoek dan de Heere terwijl Hij nog te vinden is. Alles wat u of jou afleidt, doe dat weg en open je Bijbel. Verootmoedig u voor God. Belijd je zonden en schuld. Smeek om behoud. Voor u en jou persoonlijk. Voor ons volk en de hele wereld.

Het is wel bijzonder dat deze crisis samenvalt met de lijdenstijd van Christus. De periode waarin de kerk stilstaat bij het lijden en sterven van de Heere Jezus. Hij droeg de zondeschuld, zodat zondige mensen door Hem behouden kunnen worden. Dat is de enige hoopgevende Boodschap in deze crisistijd!

Van harte welkom om de diensten mee te luisteren en als deze later -bij leven en welzijn- weer mogen plaatsvinden in de kerk zelf, ook bij te wonen. Mocht u met vragen zitten, voelt u zich vrij om eens te mailen, naar evangelisatie@gergemgouda.nl

 

Voor overige mededelingen verwijzen we u graag door naar de speciale corona pagina.

 

« ga terug