Gereformeerde Gemeente Gouda

Huisgodsdienst

woensdag 22 januari, Gereformeerde Gemeente Onderwerp: Hoe geef je vorm aan huisgodsdienst.

 

Het belang van Gods Woord in onze gezinnen is heel groot. Maar hoe kun je in het gezin op een goede manier over de

dingen van God en Zijn koninkrijk spreken? Hoe geef je vorm en inhoud aan de huisgodsdienst? De wil is er vaak wel, maar

de praktijk is weerbarstig. Toch hebben ouders bij de doop van hun kind beloofd om de kinderen te onderwijzen in deze

dingen. Het lijkt ons een goede gedachte om hier als gemeenteleden met elkaar over na te denken.

22 januari willen we om 20.00 uur in een van de zalen van de kerk bij elkaar komen. De leiding van de avond is in handen

van ouderling Grandia en diaken van Gurp. De avond is bedoeld voor ouders met kinderen in alle leeftijden. Afhankelijk van

de opkomst kunnen we dan ook de groep verdelen in huisgodsdienst met kinderen van 0-12 en de oudere kinderen. We

hopen op een goede ontmoeting met elkaar.

« ga terug